ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
مقدمه اي بر تحليل سريهاي زماني 

مقدمه اي بر تحليل سريهاي زماني


  شابک : 8-88-8888-964
  ناشر : دانشگاه فردوسي مشهد
  وضعیت : موجود است