ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
آشناي با تحقيق در عمليات : برنامه ريزي خطي ، پويا و با اعداد صحيح 

آشناي با تحقيق در عمليات : برنامه ريزي خطي ، پويا و با اعداد صحيح


  شابک : 7-0318-01-964
  ناشر : مركز نشر دانشگاهي
  وضعیت : موجود است