ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
مقدمه اي بر نرم افزار المان محدود ABAQUS 

مقدمه اي بر نرم افزار المان محدود ABAQUS


  شابک : 9-16-7493-964
  ناشر : گروه صنايع يامهدي (عج)
  وضعیت : موجود است