ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
شبكه هاي عصبي مصنوعي 

شبكه هاي عصبي مصنوعي


  شابک : 8-18-9920-964
  ناشر : دانشگاه آزاد اسلامي ( واحد اسلامشهر )
  وضعیت : موجود است