ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
آشنايي با شبكه هاي عصبي 

آشنايي با شبكه هاي عصبي


  شابک : 5-88-6379-964
  ناشر : دانشگاه صنعتي شريف
  وضعیت : موجود است