ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
رايانه كار ICDLدرجه2 مفاهيم پايه فناوري اطلاعات 

رايانه كار ICDLدرجه2 مفاهيم پايه فناوري اطلاعات


  شابک : 4-59-8638-964
  ناشر : تعاوني كاركنان سازمان آموزش فني و حرفه اي كشور
  وضعیت : موجود است