ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
مكانيك مواد مركب
مكانيك سيالات
واژه نامه فني اتومبيل (انگليسي - فارسي و فارسي انگليسي)
آشنايي با نقشه هاي الكتريكي طراحي مدارات برق صنعتي و ترسيم مدارات با استفاده از نرم افزار ePLAN electric P8
مقاوم سازي اتصالات دال - ستون در دال هاي تخت (با استفاده از الياف مسلح پليمري FRP)
تشريح كامل مسائل ماشين هاي الكتريكي - چاپمن
فاضلاب شهري
تحليل آماري با Minitab 16
مباني و كاربرد انواع پمپ ها
صنعت سراميك
ايستايي
مباني ماشينهاي الكتريكي (AC - DC)
ايمني و حفاظت كار در حين اجرا
شرحي بر مبحث دهم (مقررات ملي ساختمان)
لوله كشي و نصب وسايل بهداشتي
رفتار مكانيكي مواد: ويكوپلاستيسيته،تخريبات، مكانيك شكست، مكانيك تماس
ارتعاشات و امواج
تنظيم شرايط محيطي 1
آلودگي محيط زيست ( هوا، آب، پسامد، صوت)
فرهنگ جامع اصطلاحات كامپيوتر
2800 نكته متره و برآورد : امور قراردادها و پيمان
رياضيات گسسته
مرجع كامل تكنولوژي سيمان: توليد و كاربرد
مدل سازي رقومي زمين (اصول و روش ها)
ارزيابي تاثير پروژه
شناخت و سرويس دهي و نگهداري ماشينها و سيستم هاي هيدروليك
آموزش جامع نرم افزار SAFE 12
بيومكانيك مقدماتي
تبريد: طاحي سستم هاي سرد كننده و سردخانه ها
طراحي تيهاي كامپوزيت و جداول انتخاب سريع مقاطع بدون محاسبات
اولين كتاب تحليلي برق سمند و سمند LX
تشريح مسائل ديناميك سازه ها - چوپرا
راهنماي طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان ها
تهويه مطبوع مدرن با نگرشي در طراحي مبدلهاي حرارتي صفحه اي
شرح ساده و روان بر مسائل ايستايي (متمم استاتيك شيمز)
خوردگي و روشهاي كنترل
مباني كامپيوتر و الگوريتم ها
بارگذاري
آموزش تصويري شبكه Network
تحليل و تشريح كامل مسائل ديناميك سازه ها و تعيين نيروهاي زلزله - چوپرا
طراحي و تحليل توسط نرم افزار ANSYS Workbench 2012
آناليز مكانيك جامدات با ANSYS 12.0
آناليز مكانيك سيالات و انتقال حرارت با ANSYS 12.0
تحليل و طراحي توسط نرم افزار ANSYS
كتاب جامع مصالح ساختماني
نصب، راه اندازي و تعمير دزدگيرها (اماكن - اتومبيل)
چند وجهيهاي نامتناهي
تكنولوژي كاربردي بتن
كاربرد نقشه برداري در شهرسازي و معماري

مجموع کتب : 9220 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ] 91 [ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>