ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
فيگوراتيو ؛ برگزيده آثار مهدي راحمي
درباره اسكيس معماري
شهر، محيط زيست و برنامه ريزي شهري
حرفه اي ترين نرم افزار معماري (Revit architecture) را در 4 روز بياموزيد
طراحي صنعتي: يك دعوت براي تغيير
اصول و ضوابط شهرسازي و معماري
تاريخ هنر
سارنين 1910-1961 اكسپرسيونيت سازه
طراحي فضاهاي شهري: با محوريت توسعه پايدار
دكو، نگاهي به هنر - صنعت مبلمان
سرشت نظم: ساختارهاي زنده در معماري
راهنماي جامع مدل سازي و تحليل در نرم افزار ABAQUS
مرجع كامل راهنماي عملي ابزارهاي برشي مدرن
مكانيك سيالات
هيدرولوژي مهندسي
جزئيات اجرايي ساختمان: بر اساس مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني
پلان گرافيك
عناصر معماري از فرم به مكان
روش هاي حفاري
مرجع كامل طراحي صفحات وب WEB
تحليل غيرخطي و ارزيابي عملكرد سازه هاي سه بعدي PERFORM 3D (version 4)
طراحي بردهاي مدار چاپي با نرم افزار ORCAD
رياضي مهندسي: آناليز توابع مختلط،نظريه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي
ايمني در صنعت (نفت و نانو تكنولوژي)
مديريت پروژه: 24 گام موثر براي مديريت هر پروژه
تحليل و طراحي مسائل سازه هاي فولادي - طاحوني
تحليل مسائل مكانيك كوانتومي
زبان عمومي - كارشناسي ارشد
مكانيك تحليلي
شبيه سازي با Visual SLAM و AweSim سيستم هاي گسسته ديناميك
تشريح كامل مسايل مكانيك تحليلي (فولز - كاسيدي)
طراحي مبدلهاي حرارتي (انتقال حرارت فرآيند)
راهنماي حل مسائل انتقال حرارت هدايتي
گرمايش وتهويه مطبوع
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پيمانكاري
قراردادهاي طرح و ساخت DB-EPC-EPCT - TURNKEY
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع با نرم افزار(2010) Carrier 4.5
مرجع كامل آموزش تصويري اينديزاين InDesign از صفحه آرايي تا چاپ
كاربرد Civil 3D 2012 در پروژه هاي مسير و راهسازي
تكنيك جداول و استاندارد فلزات - وسترمان
خلاصه مطالب 42 كتاب برنامه ريزي شهري و منطقه اي
طرح و اجراي مهندسي تاسيسات مكانيكي ساختمان
زمين شناسي عمومي
تشريح و تحليل مسائل الكتروديناميك كلاسيك جان. ديويد . جكسون
ديزاين؛ تاريخچه، تئوري، فلسفه و زمينه هاي طراحي محصول
آزمايشگاه شيمي عمومي
راهنماي بارهاي وارد بر ساختمان: راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملي ساختمان
آبكاري در مقياس نانو
تكنيك ها و ابزارهاي جستچو در اينترنت
طراحي و ساخت قالبهاي دايكاست

مجموع کتب : 9275 / تعداد صفحه : 186 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ] 90 [ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ] بعدی>>