ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
ماشينهاي الكتريكي: تحليل، بهره برداري، كنترل
سازه هاي بتني خاص
الكترونيك 2 - كارشناسي ارشد
بناهاي آبي براي دوره هاي كارشناسي مهندسي عمران
پي هاي سطحي: ظرفيت باربري و نشست
مديريت كارگاه و نگهداري مصالح و تجهيزات ساختماني
اموزش شبيه سازي فرآيندهاي شكل دهي با نرم افزار المان محدود DEFORM - 3D
مجموعه كامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي كاربردي پيمانكاري
پرواز هواپيما
معني زيبايي
كليات زيبايي شناسي
پورتفوليو: راهنماي دانشجويان معماري
معني هنر
باغ هاي تاريخي تبريز
روشهاي توليد مخصوص (روشهاي ماشينكاري مدرن)
سيستمهاي مدرن انژكتوري ديزل(يونيت پمپ، يونيت انژكتور)
هيدروليك و پنوماتيك مقدماتي : گام به گام آموزش و طراحي
تئوري و عملي ابزار دقيق
شناسايي و ريشه يابي شكست ماشين
متالوگرافي: مفاهيم و آزمايشگاه
خوردگي : اصول، بازرسي، نظارت (مانيتورينگ)
در پيرامون ماشينكاري و ماشينهاي ابزار : تراشكاري، فرزكاري، سنگ زني
رسم فني عمومي : راهنماي جامع باي رشتههاي مهندسي با تمرينها و مثالهاي كاربردي
ابزار‌شناسي عمومي: اصول و كاربرد
عملكرد و نگهداري پمپ هاي سانتريفيوژ
مقدمه اي بر توان سيال - جلد اول: هيدروليك صنعتي
اصول ماشينكاري با ماشين هاي ابزار انيورسال
نانومواد - سميت،سلامت و مسايل زيست محيطي
انجماد فلزات
اصول كارگاهي سنگ زني و تيزكاري ابزارآلات صنعتي
عيوب غلتك هاي نورد : شناخت عيوب، علتها و روش هاي پيشگيري
فرآيندهاي جوشكاري صنعتي: كليات برق و آرگون
برنامه ريزي تعميرات پيش گيرانه و پيش گويانه ماشين هاي دوار
اصول و طراحي ياتاقان ها و تئوري روغنكاري
بازشوها: جزييات اجرايي درها، پنجره ها، دهليزها و طرح هاي سايباني
زبان تخصصي ساختمان و معماري
پژوهشي در درسهاي زمين لرزه بم
تحليل و طراحي پلهاي دال تير
ارتعاشات و امواج
آناليز مكانيكي ديناميكي
خواص مكانيكي مواد نانو بلوري
سنسورهاي مكاني خطي: تئوري و كاربرد
روش ها و جزئيات اجرايي بهسازي ساختمانها در برابر زلزله
كوره هاي دوار
خودآموز محاسبات عددي - كرايه چيان
اصول سنتي ساخت و ساز در اسلام
نائين شهر هزاره هاي تاريخي
معماري ايران : اجراي ساختمان با مصالح سنتي
مديريت پروژه هاي صنعتي
آزمايشگاه بتن و مصالح ساختماني

مجموع کتب : 9216 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ] 83 [ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>