ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
عكس و ديدن عكس : عكس به ما چه مي دهد، ما از عكس چه مي گيريم
فرهنگ عكاسي
نگاهم كن!خيالم كن!(47جستار درباره ي عكس)
ظهور در عكاسي و سينما
بحران واقعيت : در باب عكاسي معاصر
تاريخ عكاسي
شب سپيده مي زند : 46 عكس فيلم،46جستار
در باب مشاهده : چگونه نگاه كنيم
مقالات و موضوعات عكاسي : كتاب شناسي مقالات و موضوعات عكاسي مجلات هنر ايران1312تا1393
عكاسان جنگ (عراق عليه ايران)1359-1367
سايه هاي سپيد(1):چهره هايي از فرهنگ و هنر معاصر ايران
زيبايي شناسي عكاسي
ايدئولوژي زيبايي شناسي
وضعيت چهارم
گيسوانم در باد
سايه ها و يادها
زبان عمومي - كارشناسي ارشد
خانه دوست : جشنواره سراسري عكس96
خانه دوست : ششمين جشنواره سراسري عكس
گذار : عكس هاي1359-1346
گيسوانم در باد
من دور بودم
پرده دوم اتفاق
يك شرجي آرام
هنر معاصر و تاريخ و جغرافيا
عكاسان جنگ (عراق عليه ايران)1359-1367
همايي نامه : مجموعه مقالات علمي و ادبي تقدیم شده به استاد جلال الدین همایی
مجموعه مقالات عباس اقبال آشتياني
اصول مهندسي مخزن (برگرفته از كتاب طارق احمد)
ازدياد برداشت نفت
اصول مهندسي بهره برداري و توليد
اصول مهندسي مخازن هيدروكربوري
اصول مهندسي سيالات حفاري
مرجع آموزش نرم افزار Petrel با نگرشي بر مدل سازي ساختماني
مرجع آموزش نرم افزار Petrol
مرجع آموزش نرم افزار PROSPER : مدل سازي جريان درون چاه
مرجع اموزش نرم افزار Eclipse 100, PVTi Flogrid & Office در شبيه سازي مخازن هيدروكربوي
اصول چاه نگاري (چاه پيمايي و نمودارگيري از چاه)
خواص سنگ مخازن هيدروكربوري (رشته هاي مهندسي نفت: اكتشاف،‌بهره برداري،حفاري و مخازن هيدروكربوري)
ترشوندگي سنگ مخزن
ازدياد برداشت كاربردي نفت سنگين
مهندسي بهره برداري مخازن هيدروكربوري
مهندسي بهره برداري نفت و گاز طبيعي
مهندسي بهره برداري (رشته هاي مهندسي نفت)
مباني مهندسي مخازن نفت و گاز (با رويكرد ارزيابي و توسعه)
اصول طراحي مخازن همزن دار
برنامه نويسي با نرم افزار MATLAB در مهندسي نفت
فرهنگ وا‍ژگان نفت و گاز
خانم سويج عجيب

مجموع کتب : 9275 / تعداد صفحه : 186 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ] 166 [ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ] بعدی>>