ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
پيراموني بر مشخصات فني عمومي كارهاي ساختماني
اصول مهندسي پي
سيستم هاي مقاوم سازه اي در ساختمان هاي بلند
مكانيك سيالات
گودبرداري و سازه هاي نگهبان(ويژه آزمون نظام و مهندسي)
تحليل غير ارتجاعي سازه ها
مرجع كامل تخصصي تكنولوژي ساختمان هاي بتني
مرجع كاربردي صفر تا صد سازه هاي LRFD فولادي: به روش طراحي ضرايب بار و مقاومت (LRFD)
راهسازي
مهندسي ترافيك
سازه هاي فولادي - كارشناسي ارشد
راهسازي - كارشناسي ارشد
مهندسي پي - كارشناسي ارشد
تحليل سازه - كارشناسي ارشد و دكتري
هيدروليك - كارشناسي ارشد
مكانيك خاك - كارشناسي ارشد
دانش خانواده و جمعيت
كارآفريني (تعاريف، نظريات، الگوها)
مقاومت مصالح، تحليل سازه ها، مكانيك خاك - ويژه كنكور دانشگاه آزاد عمران
مقاومت مصالح - آزمون كارشناسي ارشد و دكتري
سازه هاي فولادي - بر اساس آخرين ويرايش مقررات ملي ساختمان 1392
مكانيك خاك و مهندسي پي - بر اساس آخرين ويرايش مقررات ملي ساختمان 1392
تحليل سازه ها - بر اساس آخرين ويرايش مقررات ملي ساختمان 1392
سازه هاي بنايي(مبحث 8) و مروري بر سازه هاي صنعتي (مبحث 11) بر اساس آخرين ويرايش مقررات ملي ساختمان 1392
سازه هاي بتني - بر اساس آخرين ويرايش مقررات ملي ساختمان 1392
آناليز عددي
دانشنامه ساختمان و تجهيزات كتابخانه ها
پديدار شناسي مكان
مديريت پروژه و اخلاق
توسعه پايدار و معماري بومي در ايران
انرژي : نفت، هسته اي، خورشيدي، باد، زمين گرمايي
نانوسيال و مهندسي انتقال گرما
سازه هاي فولادي (طراحي به روش هاي تنش مجاز و حالت حدي)
ترموديناميك پيشرفته براي مهندسين
درآمدي بر مطالعات جمعيتي
روش هاي محاسبه انتگرال نامعين
پيترآيزنمن (اظهارات)
اصول و مباني طرح و نصب سنگفرش هاي بتني
ترانزيستور دو قطبي پيوندي
تفسير دستورالعمل هاي بهسازي لرزه اي ساختمان هاي فولادي موجود: تفسير نشريه شماره 360 سال 1392
حقوق و قوانين شهري در ايران
تشريح كامل مسائل انتقال گرما - اينكروپرا
راهنماي كاربردي SOLIDWORKS 2013
مرجع كارردي SolidWorks
مدل سازي مهندسي با COMSOL
مقدمه اي بر ترموديناميك مواد
مسائل جامع ارتعاشات و حل آنها
گرمايش تابشي (نگاهي علمي - كاربردي)
بهينه سازي توپولوژي بر اساس قابليت اعتماد در سازنده هاي پيوسته

مجموع کتب : 9220 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>