ارتباط با ما درباره ما صفحه اصلی
عنوان کتاب
گرايش هاي هنري
تاريخ هنر : پژوهشي در هنرهاي تجسمي از سپيده دم تاريخ تا زمان حاضر
بهترين ها در طراحي بروشور
فرهنگ طراحي گرافيك
پرسپكتيو: راهنمايي براي نقاشان ، آرشيتكت ها و طراحان
طراحي از لوگو و اوراق اداري
شيوه هاي مختلف چاپ روي مواد
گرايش هاي هنر مدرن
آموزش طراحي پوستر
همنشيني رنگها براي معماران و طراحان
مباني نظري هنرهاي تجسمي
هنر و معنويت اسلامي
نشانه ها : جستجوهاي مرتضي مميز در طراحي نشانه ها
گرافيك محيطي
طراحان گرافيك ايران 3 : علي رضا مصطفي زاده ابراهيمي
طراحان گرافيك معاصر ايران 7 : قباد شيوا
طراحان گرافيك معاصر ايران 11 : علي خورشيدپور
طراحان گرافيك معاصر ايران 4 : هومن مرتضوي
كتاب ارديبهشت 2 : گزيده هاي دومين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيك ايران
كتاب ارديبهشت 1 : گزيده هاي نخستين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيك ايران
نمايشگاه بين المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 2 : مجموعه آثار به نمايش درآمده در سومين نمايشگاه بين المللي حروف، سرو نقره اي
نمايشگاه بين المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 2 : مجموعه آثار به نمايش درآمده در سومين نمايشگاه بين المللي حروف، سرو نقره اي
آشنايي با مهندسي مخازن نفت و گاز
روش حل مسائل مفاهيم انتقال جرم شمال حل مسائل كتاب مفاهيم انتقال جرم دكتر محمد چالكش اميري
كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي
طراحي مهندسي Piping با نرم افزار PDMS
اصول ژئوفيزيك مخازن
خواص و رفتار فازي سيالات مخازن نفت و گاز
تصفيه آبهاي صنعتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پترو شيمي
زبان تخصصي صنعت نفت
مباني مهندسي مخازن هيدروكربوري زيرزميني
انگليسي تخصصي: بازرسي فني، محيط زيست، ايمني و حفاظت فني
ترموديناميك مهندسي شيمي
تشريح كامل مسائل مهندسي مخازن نفت كرافت
مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي
حفاري انحرافي در چاه هاي نفت و گاز
مهندسي مخازن نفت
اصول كاربردي مهندسي مخازن نفت و گاز
مهندسي مخازن پيشرفته
مباني مهندسي نفت
آشنايي با نمودارهاي بهره برداري
اصول مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد بررسي جريان در مخزن
آينده پژوهي و انرژي
عمليات كنترل چاه
مباني مهندسي توليد از چاه هاي نفت و گاز
تزريق امتزاجي گاز
مفاهيم انتقال جرم (ويرايش جديد اصول انتقال جرم)
طراحي و ساخت خطوط لوله رويكرد كاربردي
فلنج پايپينگ
مباني اتصالات لوله كشي (موسسه اي. پي. آي)

مجموع کتب : 9220 / تعداد صفحه : 185 << بازگشت [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] بعدی>>