عنوان کتاب
شابک
اصول ماشينهاي الكتريكي با كاربردهائي از الكترونيك قدرت 7-45-5973-964
مديريت و كنترل پروژه با PRIMAVERA 6.0 6-05-5754-600-978
مرجع كاربردي Fiash CS5 6-98-5237-600-978
ماشين هاي الكتريكي (تئوري، عملكرد و كاربردها) 2-4-60-6139-964
مكانيك سيالات - كارشناسي ارشد 978-964-2547-750-3
ساخت ترانسفورماتور 5-05-8638-964
مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 978-964-184-102-9
تكنولوژي كارگاه برق عمومي 8-60-8638-964-978
انتقال حرارت - كارداني به كارشناسي 978-964-490-293-2
تكنولوژي كارگاه برق صنعتي درجه 2 (كنترل صنعتي) 2-62-8638-964-978
مرجع كاملCCNP ROUTE 642 - 902 5-71-7229-964-978
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 978-964-184-014-5
60 پروژه با PLC مدل زيمنس S7 300/400 & LOGO V.6 5-003-123-600-978
آشنايي با دستگاه هاي اندازه گيري و سيستم كنترل 6-87-8587-964-978
طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 3-59--8996-964-978
راهنماي كامل انگليسي براي دانشجويان علوم پايه 964-8397-54-6
طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي 5-08-6864-964-978
سيستم هاي كنترل مدرن 1-22-6342-964
سيستم هاي عامل 4-6-90539-964
مهندسي نرم افزار 2-36-5777-964-978
مفاهيم سيستم عامل 8-2-90873-964
مفاهيم سيستم عامل 7-22-7656-964-978
آشنايي با سيستم هاي بانك اطلاعاتي 8-098-463-964
مرجع كا مل 3DS MAX 20100010 3-57-5237-600-978
آموزش گام به گام CoreIDRAWX4:12-14 8-60-8795-964-978
ريزپردازنده هاي اينتل 9-46-6342-964
حل تمرين هاي مباني ماشين هاي الكتريكي 8-09-8996-964-978
مباني ماشين هاي الكتريكي 2-87-6864-964
ماشين هاي الكتريكي 13-18-2715-964-978
ريزكامپيوترها و ريزپردازنده ها: برنامه نويسي Z80، 8085، 8080 ارتباط و عيب يابي 1-05-7343-964
ريز پردازنده هاي : معماري - برنامه نويسي - ارتباط دهي 5-133-410-964-978
كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - كتاب دوم : دروس تخصصي ديناميك و ارتعاشات 978-964-501-223-4
كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - جلد 3 : مجموعه دروس تخصصي رشته ساخت و توليد 978-964-501-408-5
شهر الكترونيك و GIS شهري به همراه كار عملي با ArcGIS 9.3 00-4-5344-600-978
شهر الكترونيك و GIS شهري به همراه كار عملي با ArcGIS 9.3 00-4-5344-600-978
آموزش كاربردي GIS به همراه كار عملي با Arc View 9.3 (جلد اول) 8-32-5344-600-978
فن آوري اطلاعات در مديريت دانش با معرفي بسته Share Point 2-70-5237-600-978
آموزش گام به گام (تصويري) Premiere Pro CS4 8-46-7323-964-978
مرجع PLC SIEMNS STEP 7 مقدماتي تا پيشرفته 1-41-8771-964-978
آزمايشگاه فيزيك پايه يك - ويژه دانشجويان علوم پايه و مهندسي 5-19-8411-964-978
آزمايشگاه فيزيك پايه دو - ويژه دانشجويان علوم پايه و مهندسي 8-28-8411-964
تحليل و تشريح كامل مسائل فيزيك پايه - فرانك ج. بلت 4-4-94413-964-978
تحليل و تشريح مسائل فيزيك پايه - فرانك ج. بلت 3-38-6809-964-978
تشريح كامل مسائل شيمي عمومي 2 - چارلز مورتيمر 8-43-5754-600-978
تحليل و تشريح كامل مسائل فيزيك پايه - فرانك ج. بلت 5-9-94413-964
گنجينه سئوالات آزمون هاي استخدامي 0-2-90764-600-978
نمونه سوالات آزمونهاي استخدامي (رشته حسابداري) 3-15-7933-964
نمونه سئوالات آزمون ها و استخدامي (رشته مديريت) 0-15-7933-964
گنجينه معتبر آزمون استخدامي بانك 0-64-7976-964-978
نظارت تسهيلات اعطايي در بانكداري بدون ربا 1-54-7976-964-978