عنوان کتاب
شابک
هندسه رقومي و ترسيمي - كارداني به كارشناسي 4-273-490-964-978
مصالح ساختماني - كارداني به كارشناسي 5-333-490-964-978
ديناميك ماشين - كارشناسي ارشد 7-148-184-964-978
ديناميك ماشين - كارشناسي ارشد 7-148-184-964-978
مكانيك سيالات - كارداني به كارشناسي 0-242-490-964-978
ترموديناميك - كارداني به كارشناسي - ويژه رشته مهندسي مكانيك 1-146-490-964-978
نقشه برداري - كارداني به كارشناسي 3-126-490-964-978
مجموعه خلاصه و نكته به نكته مصالح ساختماني - كارداني به كارشناسي 8-108-490-964
مكانيك خاك 8-189-490-964-978
مواد و مصالح ساختمان - كارداني به كارشناسي 0-096-490-964
مجموعه ظبقه بندي شده مكانيك خاك - كارداني به كارشناسي 8-027-490-964
زمين شناسي مهندسي - كارداني به كارشناسي 2-033-490-964
ماشين آلات راهسازي و ساختماني به زبان ساده- كارداني به كارشناسي 7-102-490-964-978
تعمير كار برق خودرو - براساس استاندارد درجه 1و2 1-04-5578-600-978
راهنماي جامع ويندوز 2008 سرور- Winserver 2008 5-03-5526-600-978
ماشينهاي الكتريكي 7-52-6283-964
اصول ماشينهاي الكتريكي با كاربردهائي از الكترونيك قدرت 7-45-5973-964
مديريت و كنترل پروژه با PRIMAVERA 6.0 6-05-5754-600-978
مرجع كاربردي Fiash CS5 6-98-5237-600-978
ماشين هاي الكتريكي (تئوري، عملكرد و كاربردها) 2-4-60-6139-964
مكانيك سيالات - كارشناسي ارشد 978-964-2547-750-3
ساخت ترانسفورماتور 5-05-8638-964
مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 978-964-184-102-9
تكنولوژي كارگاه برق عمومي 8-60-8638-964-978
انتقال حرارت - كارداني به كارشناسي 978-964-490-293-2
تكنولوژي كارگاه برق صنعتي درجه 2 (كنترل صنعتي) 2-62-8638-964-978
مرجع كاملCCNP ROUTE 642 - 902 5-71-7229-964-978
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 978-964-184-014-5
60 پروژه با PLC مدل زيمنس S7 300/400 & LOGO V.6 5-003-123-600-978
آشنايي با دستگاه هاي اندازه گيري و سيستم كنترل 6-87-8587-964-978
طراحي و پياده سازي زبان هاي برنامه سازي 3-59--8996-964-978
راهنماي كامل انگليسي براي دانشجويان علوم پايه 964-8397-54-6
طراحي و پياده سازي زبانهاي برنامه سازي 5-08-6864-964-978
سيستم هاي كنترل مدرن 1-22-6342-964
سيستم هاي عامل 4-6-90539-964
مهندسي نرم افزار 2-36-5777-964-978
مفاهيم سيستم عامل 8-2-90873-964
مفاهيم سيستم عامل 7-22-7656-964-978
آشنايي با سيستم هاي بانك اطلاعاتي 8-098-463-964
مرجع كا مل 3DS MAX 20100010 3-57-5237-600-978
آموزش گام به گام CoreIDRAWX4:12-14 8-60-8795-964-978
ريزپردازنده هاي اينتل 9-46-6342-964
حل تمرين هاي مباني ماشين هاي الكتريكي 8-09-8996-964-978
مباني ماشين هاي الكتريكي 2-87-6864-964
ماشين هاي الكتريكي 13-18-2715-964-978
ريزكامپيوترها و ريزپردازنده ها: برنامه نويسي Z80، 8085، 8080 ارتباط و عيب يابي 1-05-7343-964
ريز پردازنده هاي : معماري - برنامه نويسي - ارتباط دهي 5-133-410-964-978
كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - كتاب دوم : دروس تخصصي ديناميك و ارتعاشات 978-964-501-223-4
كنكور كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك - جلد 3 : مجموعه دروس تخصصي رشته ساخت و توليد 978-964-501-408-5
شهر الكترونيك و GIS شهري به همراه كار عملي با ArcGIS 9.3 00-4-5344-600-978