عنوان کتاب
شابک
رساله توضيح المسائل محشي امام خميني (شش مرجع) X-964-484-047-
رساله توضيح المسائل محشي امام خميني (شش مرجع) X-964-484-047-
فرهنگ تشريحي كامپيوتر ميكرو سافت 9-117015-964
فرهنگ تشريحي كامپيوتر ميكرو سافت 9-117015-964
فرهنگ فرمولهاي مهندسي همراه با نرم افزار 2-44-6507-964
فرهنگ جامع نرم افزارهاي كاربردي و اصطلاحات كامپيوتري 6-28-8406-964
واژه نامه رايانه و اينترنت X-964-02-0451-
واژه نامه جامع كامپيوتر ( رايانه ) 3-84-6735-964
فرهنگ عميد(3جلدي) 9-0158-00-964
مدير پروژه (4) : نحوه تهيه و تنظيم قراردادها در پروژه هاي عمراني 3-93-8783-964-978
مدير پروژه(5):مديريت محيط كار در پروژه هاي عمراني 1-83-5602-964
مدير پروژه (6) : طراحي سازه هاي بتن آرمه 3-50-8458-964-978
فنگ شويي در خانه 0-01-5172-600-978
فرهنگ تصويري معماري 1-9-91601-964-978
مدير پروژه (1) : نحوه بررسي و رسيدگي صورت وضعيت پيمانكاران 6-69-5602-964
مدير پروژه (4):نحوه تهييه وتنظيم قراردادها در پروژه هاي عمراني 2-00-8458-964
مدير پروژه (2) : كنترل ، كيفيت ، اجرا در پروژه هاي عمراني 1-96-6673-964
مدير پروژه(9):مدير پروژه ،ضوابط،فنون ومقررات ذيحسابي در طرحهاي عمراني 978-964-8459-65-4
مدير پروژه (3) : كنترل زمان بندي اجرا و بودجه بندي در پروژه هاي عمراني 1-99-6515-964
مجموعه مقالات همايش بازشناسي انديشه هاي دكتر علي شريعتي 8-88-888-8888
مجموعه سخنراني هاي اولين همايش ملي مهندسين فرهنگي بيستم و بيست و يكم دي ماه 1385 8-88-888-8888
دون كارلوس 8-279-445-964
شاه لير 1-07-8898-964-978
اتللو 4-1-95419-964-978
رمئو و ژوليت 8-167-445-964
آنتوني و كلئوپاترا 5-258-445-964
هملت X-978-964-95419-0
هملت 3-083-445-964
مجموعه سوالات آزمون كارشناسي ارشد مديريت(بازرگاني - صنعتي - دولتي) 7-8-9259-964
اصول مديريت : ج2 3-79-6517-964
مديريت توليد 8-88-888-8888
تجزيه و تحليل ارتباطات سازماني 8-88-888-8888
مباحث ويژه مديريت دولتي 8-88-888-8888
مديريت بر مديريت ناپذير 8-88-888-8888
رفتار سازماني : نگرش اقتضايي 8-88-888-8888
سيستم هاي مديريت كيفيت - مباني و واژگان 8-88-888-8888
سيستم هاي اطلاعاتي در تئوري و عمل 8-88-888-8888
مديزيت امور كاركنان و منابع انساني 8-04-6517-964
چطور به اينجا رسيدم؟ 9-51-6701-964-978
تكنولوژي بتن 9-20-5768-964
باباي پولدار،باباي بي پول 9-75-6617-964-978
هاجر در انتظار(1) : كتاب شهيد عباس كريمي 8-88-888-8888
زندگي نامه شهيد دكتر مصطفي چمران 6-057-241-964-978
نسيم مهر X-964-5912-58-
توسعه فناوري اداري 6-1 9-126-338-964
اصلاح ساختارهاي تشكيلاتي دولت 8-118-338-964
اقتصاد مهندسي يا ارزيابي اقتصادي پروژه هاي صنعتي 3-003-463-964
فيزيك پايه (مكانيك)-كارداني به كارشناسي 4-215-490-964-978
جغرافياي اقتصادي 8-88-888-8888
كتاب جامع آموزش عالي استان خراسان رضوي - ج1 دانشجويان 2805-964-978