عنوان کتاب
شابک
سيستم هاي خبره 3-31-6864-964-978
اصول پيكربندي مسيرياب هاي سيسكو 6-32-8996-964-978
روتر و ارتباطات بين شبكه اي مفاهيم و پياده سازي مبتني بر CISCO CCNA Routing 6-70-2989-964-978
داده كاوي (Data Mining) 5-13-8996-964-978
مرجع كامل Microsoft Access 2010 به همراه برنامه نويسي VBA در اكسس 6-54-2989-964-978
برنامه تحليل و طراحي سه بعدي سيستمهاي ساختماني ETABS 4-21-8972-964
بانك سوالات مهندسي عمران 2-31-8598-964
جداول محاسباتي پروفيلهاي ساختمان هاي فولادي ( اشتال ) 1-61-6809-964-978
راهنماي كاربردي شبيه سازي بارش - رواناب با استفاده از مدل HEC-HMS 9-2-90659-600-978
تحليل هاي مورد نياز در بهسازي لرزه اي سازه ها 7-04-5224-600-978
طراحي سازه هاي بتني با استفاده از نرم افزار ETABS 2000 0-5-94223-964-978
طراحي سازه هاي فولادي با استفاده از نرم افزار ETABS 2000 7-6-94223-964-978
مكانيك مهندسي ديناميك - مريام 2-09-5224-600-978
تحليل و طراحي ساختمان هاي فولادي بر مبناي مقررات ملي ساختمان با برنامه ETABS نسخه 9 7-74-2805-964-978
طراحي ساختمان هاي بتني و مركب بر مبناي مقررات ملي ساختمان با برنامه ETABS نسخه 9 0-469-392-964-978
مكانيك سيالات 1-58-6809-964-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال 5-61-5668-964-978
مرجع كامل حملات هكري و طريقه مقابله 7-28-2989-964-978
شرحي از قوانين نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آيين نامه هاي اجرايي آن 9-10-8972-964
آموزش گام به گام PHP 4-23-8996-964-978
رنگ و ارتباطات 4-60-5893-964-978
دايرة المعارف مهندسي (معماري،عمران،تأسيسات،برق و نقشه برداري) 3-99-8972-964-978
برنامه نويسي به زبان C 5-29-6864-964
ساختمان هاي با مصالح بنايي 3-25-7901-964-978
ايستايي (1) 4-649-318-964-978
اصول مهندسي اينترنت 6-45-8996-964-978
تشريح كامل مسائل ديناميك مريام 6-72-5237-600-978
طرح و اجراي ساختمان هاي بنايي (به همراه سوالات چهار گزينه اي) 4-44-7901-964-978
حل تشرحي مسائل مدارهاي الكتريكي (1) 5-33-6529-964-978
آموزش كاربردي نرم افزار SDRMAP : تهيه نقشه هاي توپوگرافي، طراحي مسير و محاسبه احجام، تهيه و ترسيم پروفيل هاي طولي و مقاطع عرضي از مقدماتي تا پيشرفته 1-98-5203-600-978
تحليل و تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات وايت 0-13-6809-964-978
نرم افزار اجزاء محدود ABAQUS 4-34-8972-964-978
طراحي تيرهاي كامپوزيت و جداول انتخاب سريع مقاطع بدون محاسبات 2-74-5514-600-978
تحليل و تشريح كامل مسائل ديناميك كلاسيك (ذرات و سيستم) - ماريون و تورنتون 2-48-6809-964-978
تفسير مبحث سوم آيين نامه مقررات حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق 6-17-8972-964
مرجع كامل تعديل و ما به التفاوت مصالح در طرحهاي عمراني 3-77-5514-600-978
مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها 8-23-5237-600-978
فرهنگ طراحي مدرن 8-34-5893-964
فرهنگ واژگان تاريخ معماري جهان 2-23-5893-964
ديناميك (مجموعه مهندسي مكانيك ماهان) - كارشناسي ارشد 3-573-964-978
كنكور كارشناسي ارشد معادلات ديفرانسيل 2-467-501-964-978
رياضي عمومي (2) - كارشناسي ارشد 4-224-164-964-978
رياضي عمومي (1) - كارشناسي ارشد 4-244-164-964-978
نكات كليدي كارشناسي ارشد برنامه ريزي شهري و منطقه اي و طراحي شهري 5-6-96762-964-978
مجموعه سوالات طبقه بندي شده چهارگزينه اي تأسيسات حرارت مركزي آبگرم و نصاب وسايل بهداشتي درجه 2 3-011-120-600-978
زبان انگليسي عمومي (گرامر، لغات و درك مطلب) 6-231-184-964-978
معادلات ديفرانسيل و كاربرد آن - كارشناسي ارشد 7-193-184-964-978
معادلات ديفرانسيل - كارشناسي ارشد 2-255-184-964-978
مدارهاي الكتريكي - كارشناسي ارشد 8-240-184-964-978
مدار منطقي - كارشناسي ارشد 6-244-184-964-978