عنوان کتاب
شابک
متره و تخمين مقادير كار 9-58-8771-964-978
نظارت براجراي ساختمان هاي فولادي(کتاب ششم از سري کتابهاي ارتقاء پايه اشتغال به کار مهندسان) 6-85-8972-964-978
مجموعه سوالات چهار گزينه اي سازه هاي بتن مسلح - سازه هاي فولادي - كارشناسي ارشد 7-41-5526-600-978
طرح و ساخت ساختمان هاي صنعتي (سوله) 2-96-897-964-978
بهسازي لرزه اي قاب هاي سازه اي داراي ديوار پر كننده ي آجري 6-64-5203-600-978
مباني مهندسي زلزله 9-92-5203-600-978
بتن پيش تنيده 6-036-120-600-978
ديناميك سيالات محاسباتي با نرم افزار Open FOAM 1-43-5526-600-978
جداول پروفيل هاي ساختماني اشتال 2-047-120-600-978
مجموعه سوالات چهارگزينه اي كنكور كارشناسي ارشد مكانيك سيالات 1و2 3-07-5526-600-978
تشريح كامل مسائل مهندسي پي - طاحوني 3-13-6021-600-978
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات - شيمز 0-023-377-964
كدهاي MATLAB براي تحليل به روش اجزاي محدود 3-037-120-600-978
استاتيك و مقاومت مصالح (ايستايي) - كارداني به كارشناسي 1-16-6809-964-978
طراحي سازه هاي فولادي 0-009-120-600-978
تحليل و تشريح كامل مسائل استاتيك - مريام 7-14-6809-964-978
تقويت كننده هاي عملياتي و كاربردهاي آن OP Amps 5-039-160-600-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال 1-583-318-964-978
آموزش پيشرفته برنامه ريزي و كنترل پروژه با Primavera P6 V.7 1-46-2989-964-978
آموزش شماتيك Microsoft Project 2010 8-47-2989-964-978
آموزش شماتيك برنامه ريزي و كنترل پروژه با PRIMAVERA P6 6-25-2989-964-978
آموزش شماتيكMicrosoft Share Point 2007 7-31-2989-964-978
مرجع كاربردي Share Point 2010 5-80-2989-964-978
تادائو آندو 3-9-96963-964-978
مرجعي بر امنيت مبتني بر+ CompTIA Security 4-58-2989-964-978
ترفندها و نكات Microsoft PROJECT 1-33-2989-964-978
گرافيك كامپيوتري در برنامه نويسي ++C 3-55-2989-964-978
مرجع آموزش فتوشاپ (CS5) (VERSION 12.0) 5-51-2989-964-978
كاربردهاي SIMULINK در مهندسي 7-57-2989-964-978
آموزش كاربردي SAS نرم افزار تحليل آماري 9-82-2989-964-978
سيستم عاملي به نام لينوكس 9-79-2989-964-978
طراحي الگوريتم 8-138-184-964-978
محاسبات عددي - كارشناسي ارشد 2-044-184-964-978
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 8-266-184-964-978
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 8-266-184-964-978
آموزش كاربردي ADO.NET در #C و VB 7-60-2989-964-978
راه اندازي تجارت الكترونيكي با شASP.NET(كدهاي #C)از مقدماتي تا پيشرفته 6-83-2989-964-978
راهنماي مدل سازي با نرم افزار ABAQUS 6-41-2989-964-978
مرجع آموزشي ASP.NET4.0 4-61-2889-964-978
سوئيچ و شبكه هاي LAN مفاهيم و پياده سازي مبتني بر CISCO CCNA SWitching 0-69-2989-964-978
هوش مصنوعي (رهيافتي نوين) 9-99-8996-964-978
مرجع كامل Corel Draw 2-65-2989-964-978
امن سازي DNSServer در سيستم عامل هاي لينوكس و ويندوز 2-81-2989-964-978
مرجع كامل Entity Frame Work 4.1 8-76-2989-964-978
مرجع كامل توابع و فرمول هاي Excel 2007 2-10-2989-964-978
راهنماي جامع MATLAB 4-79-8458-964-978
سيستم هاي خبره 3-31-6864-964-978
اصول پيكربندي مسيرياب هاي سيسكو 6-32-8996-964-978
روتر و ارتباطات بين شبكه اي مفاهيم و پياده سازي مبتني بر CISCO CCNA Routing 6-70-2989-964-978
داده كاوي (Data Mining) 5-13-8996-964-978