عنوان کتاب
شابک
شبكه هاي بي سيم، گام اول 5-19-2989-964-978
شبيه سازي و تحليل سيستم هاي مخابراتي ديجيتال با استفاده از MATLAB 9-37-6021-600-978
ميكرو كنترولرهاي 32 بيتي ARM (همراه با مثال هاي كاربردي) 7-83-5203-600-978
محاسبات نرم در MATLAB 8-81-5237-600-978
راهنماي جامع عيب يابي و تعمير لپ تاپ 2-83-5237-600-978
فيلم سازي ديجيتالي با استفاده از MAYA 2008 3-02-5237-600-978
مرجع كامل برنامه نويسي پردازش تصوير در C 5-22-6021-600-978
مراحل ايجاد شبكه بي سيم خانگي 5-53-5237-600-978
مديريت ريسك پروژه 5-66-5237-600-978
آسان آموز تمريني 3DS MAX2010 1-77-5237-600-978
الگوريتم هاي ژنتيك در MATLAB 1-35-5237-600-978
شروع كار با PHP6، Apache، My SQL 3-00-6021-600-978
فن آوري اطلاعات در مديريت دانش با معرفي بسته share point 2-70-5237-600-978
مرجع كاربردي SIMULINK در نرم افزار MATLAB 2-54-5237-600-978
لويي كان: تحليل آثار انديشه هاي و ديدگاهها 0-6-91601-964-978
راهنماي انگليسي براي دانشجويان فني و مهندسي 0-30-5607-964-978
آموزش تصويري اكسل 2007 6-12-2989-964-978
مفاهيم شرايط عمومي پيمان در قراردادهاي پيمانكاري 7-49-8771-964-978
مجموعه آزمون هاي كارشناسي ارشد عمران 47-8628-964-978
مباني مكانيك سيالات پيشرفته 0-55-6809-964-978
مجموعه سوالات چهارگزينه مهندسي پي و مكانيك خاك - كارشناسي ارشد 4-42-5526-600-978
بانك سوالات مهندسي عمران (مهندسين محاسب) 8-07-8598-964
طراحي و شبيه سازي خطوط لوله با PIPESYS، PIPEPHASE & TGNET HYSYS اتوماسيون با VB & MATLAB همراه با مثال هاي صنعتي 4-91-8407-964-978
رئوس قوانين زيست محيطي مهندس عمران 4-68-5203-600-978
مجموعه سوالات چهارگزينه اي مهندسي نقشه برداري - كارداني به كارشناسي 9-34-5526-600-978
تنظيم شرايط محيطي در معماري 6-71-7420-964-978
تجزيه و تحليل مسائل مقدمه اي بر مكانيك سيالات - فاكس، دونالد،پريچارد 7-019-160-600-978
ديناميك ماشين - كارشناسي ارشد 2-570-164-964-978
ارتعاشات مكانيكي 0-5-95985-964-978
كاربرد آمار و نرم افزار SPSS در تحليل داده ها (آموزش جامع نرم افزار SPSS) 1-7-93939-964-978
مقدمه اي بر نانو تكنولوژي (nm 100-1) 8-70-8124-964
مرجع كامل CSS 9-24-2989-964-978
راهنماي ده دقيقه اي استفاده از شيرهاي اطمينان فشار 0-99-8407-964-978
مجموعه آزمونهاي نظام مهندسي - عمران 3-40-5693-964
آزمون هاي نظام مهندسي (بخش نظارت) پايه 1و2و3 6-010-120-600-978
مجموعه آزمون هاي نظام مهندسي رشته مكانيك 3-40-5693-964
مجموعه سوالات و پاسخ هاي تشريحي كنكور دانشگاه آزاد مهندسي عمران - كارشناسي ارشد 8-045-120-600-978
جداول محاسباتي پروفيل هاي ساختمان هاي فولادي 7-27-6809-964-978
رياضي مهندسي - كارشناسي ارشد 5-75-2831-964-978
ترموديناميك - كارشناسي ارشد 4-493-164-964-978
انتقال حرارت - كارشناسي ارشد 4-435-164-964-978
طراحي اجزاي ماشين - كارشناسي ارشد 8-466-164-964-978
استاتيك - كارشناسي ارشد 5-470-164-964-978
شناخت سرويس و نگهداري ماشينها و سيستم هاي هيدروليك 5-85-5602-964-978
راهنماي كاربردي انتقال پروژه از P3 به P6 8-36-5237-600-978
مرجع طراحي و مدل سازي واحدهاي صنعتي با نرم افزار PDMS 2-25-5237-600-978
راهنماي جامع آسانسور و پله برقي 1-39-5514-600-978
تجزيه و تحليل مسائل ارتعاشات مكانيكي 1 - رائو 9-21-5203-600-978
تشريح كامل مسائل مكانيك سيالات - فاكس، دونالد، پرپچارد 9-71-5237-600-978
اصول طراحي و ساخت سازه هاي ماكاروني 3-017-160-600-978