عنوان کتاب
شابک
فلسفه هنر و زيبايي شناسي 978-964-03-4224-1
سايه ها: نمايش سايه هاي افتان در هنر غرب 978-600-165-436-7
آموزش كاربردي مباحث مهندسي نفت و مهندسي شيمي با MATLAB 978-964-364-926-5
شبيه سازي هاي رايانه اي (ديناميك مولكولي و مونت كارلو) 978-964-964-8703-87-0
مباني پالايش نفت 978-964-03-3707-3
انتقال حرارت هدايتي 978-600-6896-18-2
نگهداري و تعمير شيرآلات (موسسه اي. پي. آي) 978-600-6228-25-9
مباني اتصالات لوله كشي (موسسه اي. پي. آي) 978-600-6228-22-8
فلنج پايپينگ 978-600-6228-14-3
طراحي و ساخت خطوط لوله رويكرد كاربردي 978-964-970-445-6
مفاهيم انتقال جرم (ويرايش جديد اصول انتقال جرم) 978-964-2591-92-3
تزريق امتزاجي گاز 978-600-974-13-3
مباني مهندسي توليد از چاه هاي نفت و گاز 978-964-208-119-6
عمليات كنترل چاه 978-964-970-083-0
آينده پژوهي و انرژي 978-964-208-071-7
اصول مهندسي مخازن نفت و گاز با رويكرد بررسي جريان در مخزن 978-964-208-130-1
آشنايي با نمودارهاي بهره برداري 978-964-9700-406-7
مباني مهندسي نفت 964-975-007-8
مهندسي مخازن پيشرفته 978-964-970-369-5
اصول كاربردي مهندسي مخازن نفت و گاز 978-964-7982-77-1
مهندسي مخازن نفت 978-964-970-188-2
حفاري انحرافي در چاه هاي نفت و گاز 978-600-6741-06-2
مباني فرآوري و انتقال گاز طبيعي 978-964-970-248-3
تشريح كامل مسائل مهندسي مخازن نفت كرافت 978-964-970-307-7
ترموديناميك مهندسي شيمي 978-964-975-176-4
انگليسي تخصصي: بازرسي فني، محيط زيست، ايمني و حفاظت فني 964-970-017-8
مباني مهندسي مخازن هيدروكربوري زيرزميني 964-8124-91-2
زبان تخصصي صنعت نفت 978-964-6845-76-6
تصفيه آبهاي صنعتي به ويژه در صنايع نفت، گاز و پترو شيمي 978-600-5583-20-5
خواص و رفتار فازي سيالات مخازن نفت و گاز 978-964-970-428-9
اصول ژئوفيزيك مخازن 978-964-970-149-3
طراحي مهندسي Piping با نرم افزار PDMS 978-600-5151-206
كاربرد رياضيات در مهندسي شيمي 964-7308-69-8
روش حل مسائل مفاهيم انتقال جرم شمال حل مسائل كتاب مفاهيم انتقال جرم دكتر محمد چالكش اميري 978-600-5442-25-0
آشنايي با مهندسي مخازن نفت و گاز 978-964-6379-86-2
نمايشگاه بين المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 2 : مجموعه آثار به نمايش درآمده در سومين نمايشگاه بين المللي حروف، سرو نقره اي 978-600-6413-76-1
نمايشگاه بين المللي طراحي حروف، سرو نقره اي 2 : مجموعه آثار به نمايش درآمده در سومين نمايشگاه بين المللي حروف، سرو نقره اي 978-600-6413-76-1
كتاب ارديبهشت 1 : گزيده هاي نخستين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيك ايران 964-306-544-7
كتاب ارديبهشت 2 : گزيده هاي دومين فراخوان پژوهشي طراحي گرافيك ايران 578-964-306-544-7
طراحان گرافيك معاصر ايران 4 : هومن مرتضوي 964-306-308-9
طراحان گرافيك معاصر ايران 11 : علي خورشيدپور 978-964-306-314-6
طراحان گرافيك معاصر ايران 7 : قباد شيوا 964-306-311-9
طراحان گرافيك ايران 3 : علي رضا مصطفي زاده ابراهيمي 964-306-307-0
گرافيك محيطي 978-964-318-587-9
نشانه ها : جستجوهاي مرتضي مميز در طراحي نشانه ها 978-964-306-362-7
هنر و معنويت اسلامي 978-964-8713-90-9
مباني نظري هنرهاي تجسمي 978-964-459-257-7
همنشيني رنگها براي معماران و طراحان 978-964-205-044-4
آموزش طراحي پوستر 978-600-7049-67-9
گرايش هاي هنر مدرن 978-600-7343-29-6