عنوان کتاب
شابک
برنامه نويسي به زبان ++ C 3-0-92527-964
مهندسي مكانيك در حرارت و سيالات - كارداني به كارشناسي 9-74-7078-964
مدل جايزه منابع انساني ايران 6-02-7374-964-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 1-20-5973-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 1-20-5973-964
نظريه مقدماتي اعداد 9-1080-01-964
تشريح كامل مسائل و متمم معماري كامپيوتر - موريس مانو 5-41-5964-964
زبان اسمبلي - برنامه نويسي كامپيوترهاي آي بي ام 80x89 و سازگاري با آن 1-4-91532-964
آموزش گام به گام Power Point 2000 6-062-354-964
شناسايي و وجه تسميه معابر، محلات و اماكن عمومي بافت قديم شهر مشهد 4-953-477-964-978
تشريح كامل مسائل تحليل مهندسي مدار (2) هيت 1-26-6531-964
كتاب آموزشي #MicroSOFTC 4-06-8230-964
مسابقه ها، كنكورها و المپيادهاي رياضي 8-88-888-8888
زبان عمومي - كارشناسي ارشد 7-18-8719-964
زبان تخصصي مهندسي عمران - كارشناسي ارشد 8-88-888-8888
رياضي عمومي (1) - كارشناسي ارشد 9-55-5000-600-978
رياضي عمومي(2) - كارشناسي ارشد 6-56-5000-600-978
مقاومت مصالح - كارشناسي ارشد 2-15-8719-964
تحليل سازه هاي 1 - كارشناسي ارشد 8-56-8719-964
طراحي سازه هاي فولادي و بتني - كارشناسي ارشد 8-88-888-8888
راهسازي و روسازي - كارشناسي ارشد 8-88-888-8888
هيدروليك - كارشناسي ارشد 8-88-888-8888
مكانيك سيالات - كارشناسي ارشد 4-76-8719-964
اصول مهندسي پي - كارشناسي ارشد 8-88-888-8888
آشنايي با مهندسي شيمي: تجهيزات صنايع نفت و گاز و پتروشيمي 3-68-5777-964-978
معادلات ديفرانسيل 8-33-5415-600-978
راهنماي دستور زبان انگليسي پايه 6-12-5297-600-978
راهنماي متون انگليسي پايه 7-15-5297-600-978
راهنماي كامل انگليسي براي دانشجويان رشته فني و مهندسي 3-99-7006-964
فيلم سازي ديجيتالي با استفاده از Maya 2008 3-02-5237-600-978
مرجع كامل Regular Expressions 5-22-2989-964-978
آموزش تصويري Power Point 2007 2-23-2989-964-978
خودآموز 9-008-186-600-978
فرهنگ جامع كامپيوتر و فناوري اطلاعات (انگليسي - فارسي) 8-78-8068-964-978
مستند سازي (شيوه ارائه مطالب علمي و فني) 1-80-6864-964-978
آشنايي با روشهاي نوين شناخت و آناليز مواد 5-49-8598-964
ساختمان داده ها به زبان C 4-8-91523-964
آموزش گام به گام C#.NET 8-45-7323-964
ساختمان گسسته (رياضيات گسسته) 9-34-5693-964
فيزيك دانشگاهي - جلد دوم: مكانيك سيالات، گرما و موج 386-6186-964
آزمايشگاه اپتيك 0-034-160-600-978
راهنماي بازرسي چشمي جوش 1-71-8783-964-978
تحليل و تشريح مسائل مقدمه اي بر انتقال گرما 1-11-8771-964
كاربرد سيستم هاي نهفته در اندازه گيري و كنترل 3-15-5237-600-978
فرهنگ لغات و اصطلاحات تخصصي مهندسي مكانيك انگليسي به فارسي 3-52-5526-600-978
آزمون هاي كارشناسي ناپيوسته مهندسي مكانيك (طراحي جامدات) 2-615-354-964
مجموعه سوالهاي كارشناسي ارشد مهندسي مكانيك 0-679-203-964-978
طراحي و تحليل تنش مخازن تحت فشار با PVElite 8-93-8407-964-978
سيستم هاي اندازگيري 5-026-160-600-978
راهنماي جامع تكنيك هاي طراحي 1،2،3 5-27-5893-964-978