عنوان کتاب
شابک
مرجع كامل قوانين و طرحهاي عمراني 4-056-168-600-978
مجموعه نكات و پرسشهاي چهار گزينه اي طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد طراحي شهري 2-83-8972-964-978
راهنماي كاربردي MATLAB 7.11 6-767-364-964
راهنماي كاربردي CATIA V5 R20 0-781-364-964-978
كلان شهر: ويژگي ها و مفاهيم 5-92-6809-964-978
مديريت استراتژيك پروژه 2-6026-03-964-978
مديريت پروژه با رويكرد پروژه هاي فناوري اطلاعات 8-5766-03-964-978
تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل - اوگاتا 4-04-6471-600-978
مجموعه نكات و پرسشهاي چهار گزينه اي طبقه بندي شده كنكور كارشناسي ارشد شهرسازي 6-72-8972-964-978
قالبهاي تزريق پلاستيك: گام به گام طراحي و ساخت 1-28-5484-600-978
طراحي مسكن روستايي - نگرش موردي ناحيه خزري 4-33-5478-600-978
تشريح كامل مسائل اصول ماشينهاي الكتريكي - چاپمن 9-334-547-964-978
تشريح كامل مسايل شيمي عمومي 1 - مورتيمور 6-00-6471-600-978
مرجع ديتيلهاي ساختماني 7-59-8972-964-978
مباني ترموديناميك 1-010-217-600-978
مرجع كاربردي نرم افزار Abaqus ، همراه با حل مسائل الاستيسيته و پلاستيسيته 1-62-6021-600-978
فضا، معماري و فلسفه 6-525-306-964-978
ديناميك 3-9-6904-964-978
راهنماي مسائل ديناميك مريام 0-18-5107-600-978
نانو فناوري در معماري و مهندسي ساختمان 8-6222-03-964-978
ساختمان هاي فولادي: براي دانشجويان معماري و مهندسي عمران 4-6064-03-964-978
محاسبات تنش در پايپينگ 8-03-5484-600-978
نگاهي به مباني معماري از فرم تا مكان 3-4809-03-964-978
طراحان چگونه مي انديشند 4-1-91593-600-978
روشها و مديريت كارهاي ساختماني 7-076-463-964-978
شكل دادن فلزات 8-66-6029-964-978
تحليل و تشريح كامل مسائل سيستم هاي كنترل - بنجامين كو 6-79-6809-964-978
جزئيات اجرايي ساختمان 7-671-392-964-978
تشريح كامل مسائل اصول ترموديناميك(1) - ون وايلن 2-54-5266-600-978
طراحي ساختمانهاي بتن مسلح (بر مبناي آيين نامه ايران - آبا) 1-9895-03-964-978
درمان بيماري ها با ماساژ و ورزش 3-78-2979-964-978
آسان آموز تمريني Autodesk 3ds Max 2012 6-67-6021-600-978
كتاب آموزشي WORD 2010 6-85-5237-600-978
آموزش تصويري Microsoft Office Powerpoint 2010 2-969-364-964-978
تشريح كامل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي - ليتهلد 9-20-5754-6-978
آموزش گام به گام ويژوال بيسيك 7-06-8996-964-978
مرجع علمي كاربردي سخت افزار 4-208-324-964
سيستم هاي كنترل خطي - كارشناسي ارشد 2-560-164-964-978
گره و كاربندي 2-5-46527-964
درس و كنكور سيگنال ها و سيستم ها - كارشناسي ارشد 7-283-410-964-978
آموزش گام به گام ويژوال بيسيك 7-06-8996-964-978
برنامه نويسي MATLAB براي مهندسان 8-095-975-964-978
مجموعه هنرهاي ساخت و معماري - كارشناسي ارشد 1-521-501-964-978
طراحي اجزاء ساختمان (2) - كارشناسي ارشد 8-621-501-964-978
طراحي فني و اجزاء ساختمان (1) - كارشناسي ارشد 7-529-501-964-978
ما چگونه، ما شديم؟ ريشه يابي علل عقب ماندگي در ايران 0-335-901-964-978
گنجهاي معنوي 2-11-6702-964
مباني جوشكاري قوس الكتريكي SMAW - مطابق با استاندارد 3/2/22/72-8 جوشكاري درجه 2 (E3) فني و حرفه اي 9-005-208-600-978
كليد ACCESS 2007 & 2010 8-68-5656-600-978
كليد اكسل 2007 & 2010 5-49-2553-964-978