عنوان کتاب
شابک
معرفي سيستم هاي SCADA 9-24-5060-600-978
راهنماي راه اندازي، عيب يابي و تعميرات ماشين هاي CNC 7-28-5060-600-978
فراتر از معماري 4-32-5549-600-978
مجموعه سوالات تعميركار برق خودرو (بر اساس استاندارد تعميركار برق خودرو درجه 1 و 2) 5-22-5578-600-978
خودآموز انرژي خورشيدي 9-24-5549-600-978
مديريت و راهبرد مناقصات : مورد استفاده حقوق‌دانان، کليه ارگانها و غيره 9-33-8233-964-978
فرآيندهاي پيشرفته ماشين كاري 7-008-501-964-978
حريم گذاري بر ثروت هاي فرهنگي ايران 7-7-94319-964
شناسايي سبك هاي معماري: از يونان باستان تا سده بيستم 0-57-2665-964-978
فناوري ساخت شناورهاي آلومينيومي 8-031-192-600-978
واحد كنترل الكترونيكي موتورهاي درونسوز 9-021-192-600-978
شناخت، انتخاب و نصب كرنش سنج در سازه هاي صنعتي 1-030-192-600-978
آموزش كاربردي نرمافزار محاسباتي ETABS & SAFE 0-65-5514-600-978
موتورهاي جستجو 9-24-2877-964-978
خط طلايي: صد درس كليدي بيان ترسيمي در طراحي صنعتي 1-35-6016-600-978
راهنماي جامع اكشن اسكريپت 0/3 3-06-6236-600-978
طراحي سيستم هاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع، آناليز پروژه ها انرژي و اقتصادي با استفاده از نرم افزار Carrier 9-26-3261-964-978
مجموعه كامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي كاربردي 8-59-6809-964-978
هندبوك دفاتر فني شركتهاي پيمانكاري 7-01-6809-964-978
راهنماي عقد قرارداد به روش طرح و ساخت EPC در طرح هاي عمراني 8-032-168-600-978
آشنايي با معماري جهان 1-029-165-600-978
مهندسي شبكه گسترده بي سيم 8-01-6236-600-978
مباني سيستم هاي مخابراتي 1-03-6809-964-978
اصول و مباني ترسيم پرسپكتيو 1-07-5520-600-978
مكانيك تحليلي 1-21-8142-964
مقاومت مصالح : مكانيك مهندسي 3-86-5068-600-978
متمم ارتعاشات مكانيكي: حل كليه مسائل ارتعاشات مكانيكي - محجوب مقدس 3-20-2541-964
ارتعاشات مكانيكي 1-19-5659-600-978
درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري 0-146-457-964
طراحي شهري مفاهيم و كروكي ها 9-44-9973-964-978
آموزش تصويري فلش CS5 (FLASH ) 0-963-364-964-978
مباني برنامه ريزي و طراحي مراكز تجاري 7-70-8625-964-978
Microsoft Network + Certification 3-44-6663-964
پلكان در معماري معاصر 2-189-501-964
نقشه هاي معماري مدرن: خانه هاي رويايي 8-66-8799-964-978
طراحي داخلي: از معماري تا دكوراسيون داخلي 2-6-91453-600-978
مهندسي عملي شكل دادن 6-23-7089-964
زبان خاموش 9-28-4572-964-978
آموزش گام به گام 3D MAX 2012 9-20-6236-600-978
مجموعه آزمونهاي نظام مهندسي عمران ( بخش محاسبات - پايه 3) 2-48-7901-964-978
مهندسي پي 0-5-95589-964-978
مقاومت مصالح 0-369-388-964-978
مكانيك مهندسي : استاتيك 9-366-388-964-978
هزار سال معماري جهان 8-18-5172-600-978
اصول مهندسي زلزله 7-03-6484-600-978
طراحي فني ساختمان 7-127-547-964-978
راهنماي جامع، كاربردي و آموزش گام به گام پريماورا اينترپرايز 5 تا 7 7-912-358-964-978
كتاب جامع نقشه برداري 0-30-7517-964-978
آموزش برنامه نويسي ماشين هاي CNC 7-836-364-964-978
الكترونيك صنعتي: قطعات، مدارات و كاربردها 7-47-6342-964