عنوان کتاب
شابک
هنر و معماري ايران : آشنايي با هنرها و پديده هاي معماري ايران 2-30-2745-964-978
راهنماي مسائل مدارهاي الكتركي نيلسون 0-21-5107-600-978
سرويس و نگهداري تاسيسات ساختمان 9-37-5529-964
متن كامل قرارداد در طرحهاي عمراني دولتي و غيردولتي 2-58-5514-600-978
آسانسور و پله برقي (راهنماي ايمني و نجات) 3-54-5058-600-978
اصول تصفيه آب و پسابهاي صنعتي 6-07-5484-600-978
مدرنيسم در طراحي معماري هزاره سوم 4-39-6294-964-978
مباني رله و حفاظت در سيستم هاي قدرت 9-58-6030-964-978
نگرشي بر تحليل فضاهاي شهري با تاكيد بر فرآيند بصري - مكاني 6-39-5184-600-978
با بردبنت ، درباره معماري (ترجمه مقالاتي از جفري برادبنت) 6-174-457-964
تشريح كامل مسائل مباني نظريه ي الكترومغناطيس ريتس و ميلفورد 4-13-8753-964-978
مفاهيم پردازش تصوير با تاكيد بر نرم افزار ERDAS IMAGINE 5-81-8605-964
پيراموني بر مبحث نهم مقررات ملي ساختمان: طرح و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه 7-69-7901-964-978
راهماي جامع Lab VIEW زبان برنامه نويسي گرافيكي 5-22-5060-600-978
معرفي سيستم هاي SCADA 9-24-5060-600-978
راهنماي راه اندازي، عيب يابي و تعميرات ماشين هاي CNC 7-28-5060-600-978
فراتر از معماري 4-32-5549-600-978
مجموعه سوالات تعميركار برق خودرو (بر اساس استاندارد تعميركار برق خودرو درجه 1 و 2) 5-22-5578-600-978
خودآموز انرژي خورشيدي 9-24-5549-600-978
مديريت و راهبرد مناقصات : مورد استفاده حقوق‌دانان، کليه ارگانها و غيره 9-33-8233-964-978
فرآيندهاي پيشرفته ماشين كاري 7-008-501-964-978
حريم گذاري بر ثروت هاي فرهنگي ايران 7-7-94319-964
شناسايي سبك هاي معماري: از يونان باستان تا سده بيستم 0-57-2665-964-978
فناوري ساخت شناورهاي آلومينيومي 8-031-192-600-978
واحد كنترل الكترونيكي موتورهاي درونسوز 9-021-192-600-978
شناخت، انتخاب و نصب كرنش سنج در سازه هاي صنعتي 1-030-192-600-978
آموزش كاربردي نرمافزار محاسباتي ETABS & SAFE 0-65-5514-600-978
موتورهاي جستجو 9-24-2877-964-978
خط طلايي: صد درس كليدي بيان ترسيمي در طراحي صنعتي 1-35-6016-600-978
راهنماي جامع اكشن اسكريپت 0/3 3-06-6236-600-978
طراحي سيستم هاي حرارت مركزي و تهويه مطبوع، آناليز پروژه ها انرژي و اقتصادي با استفاده از نرم افزار Carrier 9-26-3261-964-978
مجموعه كامل قوانين، مصوبات و بخشنامه هاي كاربردي 8-59-6809-964-978
هندبوك دفاتر فني شركتهاي پيمانكاري 7-01-6809-964-978
راهنماي عقد قرارداد به روش طرح و ساخت EPC در طرح هاي عمراني 8-032-168-600-978
آشنايي با معماري جهان 1-029-165-600-978
مهندسي شبكه گسترده بي سيم 8-01-6236-600-978
مباني سيستم هاي مخابراتي 1-03-6809-964-978
اصول و مباني ترسيم پرسپكتيو 1-07-5520-600-978
مكانيك تحليلي 1-21-8142-964
مقاومت مصالح : مكانيك مهندسي 3-86-5068-600-978
متمم ارتعاشات مكانيكي: حل كليه مسائل ارتعاشات مكانيكي - محجوب مقدس 3-20-2541-964
ارتعاشات مكانيكي 1-19-5659-600-978
درآمدي بر نظريه هاي برنامه ريزي با تاكيد ويژه بر برنامه ريزي شهري 0-146-457-964
طراحي شهري مفاهيم و كروكي ها 9-44-9973-964-978
آموزش تصويري فلش CS5 (FLASH ) 0-963-364-964-978
مباني برنامه ريزي و طراحي مراكز تجاري 7-70-8625-964-978
Microsoft Network + Certification 3-44-6663-964
پلكان در معماري معاصر 2-189-501-964
نقشه هاي معماري مدرن: خانه هاي رويايي 8-66-8799-964-978
طراحي داخلي: از معماري تا دكوراسيون داخلي 2-6-91453-600-978