عنوان کتاب
شابک
تكنيك ها و ابزارهاي جستچو در اينترنت 978-964-377-063-1
آبكاري در مقياس نانو 978-964-6463-73-8
راهنماي بارهاي وارد بر ساختمان: راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 7-055-120-600-978
آزمايشگاه شيمي عمومي 964-463-058-0
ديزاين؛ تاريخچه، تئوري، فلسفه و زمينه هاي طراحي محصول 6-6-92531-600-978
تشريح و تحليل مسائل الكتروديناميك كلاسيك جان. ديويد . جكسون 6-06-8753-964-978
زمين شناسي عمومي 978-964-463-013-2
طرح و اجراي مهندسي تاسيسات مكانيكي ساختمان 978-600-5464-40-5
خلاصه مطالب 42 كتاب برنامه ريزي شهري و منطقه اي 978-964-6529-99-1
تكنيك جداول و استاندارد فلزات - وسترمان 978-964-90786-2-5
كاربرد Civil 3D 2012 در پروژه هاي مسير و راهسازي 8-357-547-964-978
مرجع كامل آموزش تصويري اينديزاين InDesign از صفحه آرايي تا چاپ 4-923-364-964-978
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع با نرم افزار(2010) Carrier 4.5 978-964-7420-61-7
قراردادهاي طرح و ساخت DB-EPC-EPCT - TURNKEY 978-964-8233-37-7
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پيمانكاري 4-9-91391-600-978
گرمايش وتهويه مطبوع 964-6232-94-9
راهنماي حل مسائل انتقال حرارت هدايتي 5-523-310-964-978
طراحي مبدلهاي حرارتي (انتقال حرارت فرآيند) 5-66-5068-600-978
تشريح كامل مسايل مكانيك تحليلي (فولز - كاسيدي) 8-01--975-964
شبيه سازي با Visual SLAM و AweSim سيستم هاي گسسته ديناميك 4-87-6904-964
مكانيك تحليلي 0-74-5068-600-978
زبان عمومي - كارشناسي ارشد 978-600-5246-68-1
تحليل مسائل مكانيك كوانتومي 5-1387-01-964-978
تحليل و طراحي مسائل سازه هاي فولادي - طاحوني 978-964-6663-68-8
مديريت پروژه: 24 گام موثر براي مديريت هر پروژه 978-964-8233-09-4
ايمني در صنعت (نفت و نانو تكنولوژي) 7-136-310-964-978
رياضي مهندسي: آناليز توابع مختلط،نظريه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي 978-964-388-274-7
طراحي بردهاي مدار چاپي با نرم افزار ORCAD 978-600-5425-02-4
تحليل غيرخطي و ارزيابي عملكرد سازه هاي سه بعدي PERFORM 3D (version 4) 978-600-120-056-4
مرجع كامل طراحي صفحات وب WEB 978-6236-08-7
روش هاي حفاري 964-91083-3-5
عناصر معماري از فرم به مكان 7-35-6856-964
پلان گرافيك 4-20-7074 - 964
جزئيات اجرايي ساختمان: بر اساس مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني 6-00-6330-600-978
هيدرولوژي مهندسي 978-964-10-0117-1
مكانيك سيالات 5-125-223-964
مرجع كامل راهنماي عملي ابزارهاي برشي مدرن 7-49-7089-964
راهنماي جامع مدل سازي و تحليل در نرم افزار ABAQUS 1-982-364-964-978
سرشت نظم: ساختارهاي زنده در معماري 978-600-6126-07-4
دكو، نگاهي به هنر - صنعت مبلمان 0-33-5405-600-978
طراحي فضاهاي شهري: با محوريت توسعه پايدار 8-37-5520-600-978
سارنين 1910-1961 اكسپرسيونيت سازه 0-14-5172-600-978
تاريخ هنر 2-07-5172-600-978
اصول و ضوابط شهرسازي و معماري 7-28-5172-600978
طراحي صنعتي: يك دعوت براي تغيير 8-49-6016-600-978
حرفه اي ترين نرم افزار معماري (Revit architecture) را در 4 روز بياموزيد 978-600-6126-13-5
شهر، محيط زيست و برنامه ريزي شهري 978-964-205-089-5
درباره اسكيس معماري 0-43-6952-964-978
فيگوراتيو ؛ برگزيده آثار مهدي راحمي 4-64-7136-964-978
آموزش كروكي معماري 8-04-8751-964