عنوان کتاب
شابک
لوله كشي و نصب وسايل بهداشتي 964-9648-97-6
شرحي بر مبحث دهم (مقررات ملي ساختمان) 978-600-92653-5-0
ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 978-964-8972-77-1
مباني ماشينهاي الكتريكي (AC - DC) 978-964-6096-15-8
ايستايي 964-6507-29-8
صنعت سراميك 964-5955-79-3
مباني و كاربرد انواع پمپ ها 9-5-91452-964-978
تحليل آماري با Minitab 16 978-964-364-997-5
فاضلاب شهري 978-964-03-6118-4
تشريح كامل مسائل ماشين هاي الكتريكي - چاپمن 978-600-5297-34-8
مقاوم سازي اتصالات دال - ستون در دال هاي تخت (با استفاده از الياف مسلح پليمري FRP) 7-92-7978-964-978
آشنايي با نقشه هاي الكتريكي طراحي مدارات برق صنعتي و ترسيم مدارات با استفاده از نرم افزار ePLAN electric P8 978-964-8972-95-5
واژه نامه فني اتومبيل (انگليسي - فارسي و فارسي انگليسي) 964-6232-28-0
مكانيك سيالات 9-13-5266-600-978
مكانيك مواد مركب 978-964-364-936-4
طراحي و ساخت قالبهاي دايكاست 964-7089-00-7
تكنيك ها و ابزارهاي جستچو در اينترنت 978-964-377-063-1
آبكاري در مقياس نانو 978-964-6463-73-8
راهنماي بارهاي وارد بر ساختمان: راهنما و شرح مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 7-055-120-600-978
آزمايشگاه شيمي عمومي 964-463-058-0
ديزاين؛ تاريخچه، تئوري، فلسفه و زمينه هاي طراحي محصول 6-6-92531-600-978
تشريح و تحليل مسائل الكتروديناميك كلاسيك جان. ديويد . جكسون 6-06-8753-964-978
زمين شناسي عمومي 978-964-463-013-2
طرح و اجراي مهندسي تاسيسات مكانيكي ساختمان 978-600-5464-40-5
خلاصه مطالب 42 كتاب برنامه ريزي شهري و منطقه اي 978-964-6529-99-1
تكنيك جداول و استاندارد فلزات - وسترمان 978-964-90786-2-5
كاربرد Civil 3D 2012 در پروژه هاي مسير و راهسازي 8-357-547-964-978
مرجع كامل آموزش تصويري اينديزاين InDesign از صفحه آرايي تا چاپ 4-923-364-964-978
طراحي سيستم هاي تهويه مطبوع با نرم افزار(2010) Carrier 4.5 978-964-7420-61-7
قراردادهاي طرح و ساخت DB-EPC-EPCT - TURNKEY 978-964-8233-37-7
مجموعه پرسش ها و پاسخ ها در نظام پيمانكاري 4-9-91391-600-978
گرمايش وتهويه مطبوع 964-6232-94-9
راهنماي حل مسائل انتقال حرارت هدايتي 5-523-310-964-978
طراحي مبدلهاي حرارتي (انتقال حرارت فرآيند) 5-66-5068-600-978
تشريح كامل مسايل مكانيك تحليلي (فولز - كاسيدي) 8-01--975-964
شبيه سازي با Visual SLAM و AweSim سيستم هاي گسسته ديناميك 4-87-6904-964
مكانيك تحليلي 0-74-5068-600-978
زبان عمومي - كارشناسي ارشد 978-600-5246-68-1
تحليل مسائل مكانيك كوانتومي 5-1387-01-964-978
تحليل و طراحي مسائل سازه هاي فولادي - طاحوني 978-964-6663-68-8
مديريت پروژه: 24 گام موثر براي مديريت هر پروژه 978-964-8233-09-4
ايمني در صنعت (نفت و نانو تكنولوژي) 7-136-310-964-978
رياضي مهندسي: آناليز توابع مختلط،نظريه معادلات ديفرانسيل با مشتقات جزئي 978-964-388-274-7
طراحي بردهاي مدار چاپي با نرم افزار ORCAD 978-600-5425-02-4
تحليل غيرخطي و ارزيابي عملكرد سازه هاي سه بعدي PERFORM 3D (version 4) 978-600-120-056-4
مرجع كامل طراحي صفحات وب WEB 978-6236-08-7
روش هاي حفاري 964-91083-3-5
عناصر معماري از فرم به مكان 7-35-6856-964
پلان گرافيك 4-20-7074 - 964
جزئيات اجرايي ساختمان: بر اساس مقررات و معيارهاي طراحي و اجرايي جزئيات تيپ ساختماني 6-00-6330-600-978