عنوان کتاب
شابک
هندسه تحليلي 8888-888-88-8
اندازه گيري الكتريكي 964-452-169-2
احكام دين(مطابق با فتاواي مراجع تقليد بزرگ) 8888-888-88-8
مجموعه مقالات جشنواره حكمت مطهر (ويژه اساتيد) 8888-888-88-8
مجموعه سوالات چهارگزينه اي اندازه گيري دقيق 964-6836-23-2
رگرسيون خطي كاربردي 8888-888-88-8
برنامه توسعه راهبردي شهر قزوين تا سال 1410 978-600-5426-32-8
ساختمان، عملكرد و عيب يابي: سيستم هاي انژكتوري ديزل (مكانيكي و الكترونيكي) 978-964-6801-82-0
آموزش كاربردي مديريت پروژه 978-600-106-025-0
اصول صافكاري و نقاشي اتومبيل 978-964-5778-41-3
ارزشيابي طرح ها و برنامه ها : برنامه ريزي شهري 978-964-970-169-1
راهنماي جامع انگليسي براي دانشجويان فني و مهندسي 978-600-91920-1-4
جمعيت و تنظيم خانواده 964-409-084-5
شازده كوچولو 964-417-506-9
زمين شناسي عمومي 964-7617-67-4
پرنيان خيال: برگزيده نظم و نثر فارسي و آئين نگارش 978-964-2805-92-1
بر ساحل غدير: به انضمام متن كامل خطبه غدير 978-964-8781-79-3
سرزمين پيامبران 978-964-540-018-5
آموزش پيشرفته AutoCAD 2011 (سه بعدي) 978-964-2990-27-6
پرسش و پاسخ هاي شرايط عمومي پيمان 978-600-5514-41-4
دوره مكانيك كامل اتومبيل 964-5521-73-4
مقدمهاي بر آسياهاي خودشكن و نيمه خودشكن 978-964-2804-73-3
نظارت بر اجراي ساختمانهاي فولادي (كتاب ششم از سري كتابهاي ارتقاء پايه اشتغال به كار مهندسان) 978-964-8972-85-6
پروفيلهاي ساختمان فولادي (اشتال) 978-964-92859-4-8
راهنماي كامل نرم افزارهاي RHVAC و CHVAC 978-600-5058-07-9
نكات كليدي: شرايط عمومي پيمان (به همراه مباحث تاخيرات تعديل) 978-964-6030-91-6
تشريح كامل مسائل ترموديناميك مواد - گاسگل 978-600-5516-79-1
خودآموز بنايي به زبان ساده: ديوار كشي، بتن ريزي، اندودكاري و ايمني در ساختمان 978-964-2715-32-9
الزامات ISO/IEC 17025 كاربرد ابزارهاي كيفي و آماري در آزمايشگاه هاي مرجع و محاسبه عدم قطعيت 978-600-120-067-0
اصول الكتريسيته و تعميرات برق اتومبيل 964-7176-58-9
آزمونهاي حرفه اي مهندسي عمران: نظارت و محاسبات 978-600-92087-1-5
اصول عملكرد سيستم هاي سوخت رساني انژكتوري بنزيني با كنترل الكترونيكي(EDU) و روش عيب يابي جامع سيستم 978-964-92859-6-2
تشريح كامل مسايل ترموديناميك مولكولي تعادلات فازي سيال - پراوسنيتس 978-600-208-008-0
سيستم انژكتوري و مباني الكترونيك خودرو 964-6502-55-5
آموزش مصور برق اتومبيل 978-964-5778-42-0
محاسبه اتصالات و ايزومتريك در Piping 964-377-206-3
كاربرد نرم افزار Arc GIS در برنامه ريزي شهري 978-600-5266-29-0
مقدمه اي بر متالورژي جوشكاري 978-964-975-053-8
مقدمه اي بر نظريه زبان ها و ماشين ها 978-964-8972-76-42
مقررات شهرسازي و معماري و طرحهاي توسعهو عمران مصوب شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران (از تاريخ تاسيس تا پايان شهريور 88) 978-964-7588-76-8
برنامه ريزي خطي و جريان هاي شبكه اي 978-600-5107-52-4
ايمني و حفاظت فني 964-6266-11-8
برق، مغناطيس و الكترونيك در سيستم ها و دستگاههاي الكتريكي خودرو 978-600-90096-19
طراحي مجازي پيشرفته در مهندسي مكانيك CATIA V5 - R20 978-600-5526-68-4
تحليل و طراحي سازه هاي مواد مركب 964-5741-39-4
لوله كشي گاز خانگي و تجاري 978-600-90143-6-1
مكانيك كوانتومي: مفاهيم و كاربردها 978-964-8753-27-1
تشريح كامل مسايل مكانيك كوانتومي نوين ساراكويي 964-975-000-2
مكانيك كوانتومي: اصول و كاربردها 978-964-8411-97-3
روش مديريت ويل دان : قدرت روابط مثبت 964-8219-60-5