عنوان کتاب
شابک
زمان بندي تمرينات قدرتي در واليبال 978-600-5751-73-4
زمان بندي تمرينات قدرتي در دوهاي استقامت و نيمه استقامت 978-600-5751-66-6
تغذيه و رهنمودهاي تندرستي 978-600-7356-00-5
قوانين و مقررات رسمي بسكتبال 978-964-206-057-3
تيراندازي با كمان 964-964-206-064-1
واژه نامه مديريت ورزشي 978-600-5751-95-6
دويدن براي همه 978-600-91259-2-0
روان شناسي آموزش فوتبال 6-6-91374-600-978
قدرت و اخلاق در مربيگري 978-600-91259-4-4
طراحي تمرينات قدرتي 978-600-92732-6-3
تناسب اندام 978-600-7356-06-7
بيليارد - اسنوكر، پول : آموزش سريع و آسان به همراه قوانين 964-8131-50-3
جاذبه هاي ورزش دارت : آموزش - تكنيك، تاكتيك - قوانين و مقررات 978-600-91259-7-5
تمرينات دروازه باني در فوتسال 978-600-5751-39-0
زن ورزش و تندرستي 964-8131-21-8
آمادگي بدني كامل براي بسكتبال 978-600-91374-4-2
روان شناسي بسكتبال 978-600-6467-18-4
جودو آموزش گام به گام 978-600-5796-61-2
كارآفريني ورزشي تئوري و عمل 7-17-6904-600-978
كاملترين مرجع كاربردي ABAQUS (سطح پيشرفته، ويژه مكانيك) 978-600-6190-57-0
روان شناسي داوري 978-600-5751-86-4
روان شناسي داوري 978-600-5751-86-4
مباني رواني - اجتماعي تربيت بدني و ورزش 964-8131-74-0
اصول تمرينات كششي 978-964-206-58-0
فوتسال آموزش گام به گام 978-600-5796-40-7
آموزش تكواندو (اصطلاحاتو واژه ها) از مبتدي تا پيشرفته 978-600-5751-50-5
داوري واليبال 978-600-5796-79-7
تناسبات اندام شكم و پهلو 978-600-5796-80-3
آنچه يك مربي كشتي بايد بداند 978-964-2585-77-9
101 تمرين براي مدارس فوتبال 964-8369-19-4
بدنسازي كامل در فوتبال: 93 تمرين و فعاليت 978-600-91202-0-8
مباني نظري و فرآيند استعداديابي ورزشي 964-8131-28-7
آموزش تربيت بدني : اهداف و راهبردها 978-600-579-651-3
آموزش گام به گام دو و ميداني 978-964-206-037-5
آمادگي جسماني كاربردي: بهترين تناسب اندام را كسب كنيد 978-600-5796-17-9
فيزيولوژي كاربردي ورزش سه گانه 978-600-6467-04-7
معادلات ديفرانسيل - كارشناسي ارشد 978-600-6736-27-3
زبان تخصصي عمران - كارشناسي ارشد 978-600-5246-71-1
رياضيات عمومي (2) - كارشناسي ارشد 978-600-6736-35-8
بررسي سينماتيك طراحي و مكانيزم و بازوان رباتيك 978-964-8703-73-3
رياضيات عمومي (1) - كارشناسي ارشد 978-600-6736-26-6
سازه هاي بتني - كارشناسي ارشد 8-72-5246-600-978
پي سازي - كارشناسي ارشد 978-600-5246-70-4
بارگذاري سازه ها (ويژه آزمون نظام مهندسي) 978-600-5246-49-0
روان شناسي تصويرسازي ذهني در ورزش 978-600-6904-68-9
بيومكانيك فنون كشتي 978-600-5796-00-1
بدن سازي كامل در واليبال 978-600-5751-24-6
علم و كشتي 978-964-206-046-7
كتاب مرجع كاراته 978-600-5796-97-1
مديريت منابع انساني در صنعت ورزش و اوقات فراغت 978-600-6904-14-6