عنوان کتاب
شابک
ايمني و بهداشت حرفه اي 7-2-95086-964
راهنماي ريخته گري 3-97-6232-964
آموزش گام به گام مدل سازي در نرم افزار CATIA 1-376-354-964-978
راهنماي كاربردي CATIA V5 در مهندسي مكانيك 6-770-364-964
طراحي اجزاء ماشين 8-53-8588-964-978
فرآيندهاي توليد : ويژه دانشجويان پيام نور،به سفارش دانشكده فني و مهندسي دانشگاه پيام نور 5-985-354-964-978
جداول و استانداردهاي طراحي و ماشين سازي 4-20-2917-964-978
راهنماي و مرجع كامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال 1-02-5749-964
مرجع كامل جداول استاندارد ماشين سازي و طراحي 4-20-2748-964-978
طراحي ماشينهاي ابزار : دستگاههاي تراش با فرز،پرس و . . . 8-8-91682-964
تكنيك هاي مدلسازي،تحليل و طراحي كامپيوتري سازه : در قالب پروژه هاي كاربردي با استفاده از برنامه هاي SAP2000-ETABS-SAFE 7-0-94223-964
ماشين هاي افزار 1-092-454-964
گام به گام طراحي و ساخت قالبهاي برش 9-92-789-964
آزماشينهاي بتن و تفسير نتايج شيتهاي آزمايشگاهي به همراه طرح اختلاط بتن 2-049-547-964-978
ماشينهاي افزار 8-88-8888-964
تئوري و عملي قالبهاي تزريق پلاستيك 7-4-91862-964
طراحي سازه هاي فولادي 1-5-96790-964-978 / 7-07-2591-964-978
فرآيندهاي قالبگيري پلاستيك 3-847-364-964-978
گام به گام طراحي و ساخت قالبهاي تزريق پلاستيك 1-3-90906-600-978
راهنماي كاربردي solid works 2007 7-782-364-964-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 2-8040-01-964-978
مرجع كامل ميكروكنترلر PIC سخت افزار و . . . 6-00-8771-964
روشهاي ماشينكاري مدرن 4-10-7089-964
جداول و استانداردهاي فولاد 1-7-91862-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 7-20-5973-964-978
متمم حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 4-32-2541-964-978
تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 8-64-2748-964-978
تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 0-57-2784-964-978
روشهاي محسبات عددي براي رياضيات، علوم و مهندسي 8-73-6335-964
احتمال ، متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي 1-12-5599-964
آموزش نرم افزار Solid Works 2009 3-15-5266-600-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال 4-115-454-964
راهنماي و حل كامل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي لوئيس ليتهلد 8-40-8124-964-978
اجزاي ساختمان و كارگاه 4-18-8972-964
تكنولوژِي و طرح اختلاط بتن 4-4-96790-964-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 5-8049-01-964-978
تئوري و مسائل رياضيات مهندسي 5-195-324-964
تئوري و مسائل رياضيات مهندسي 7-017-324-964
رياضيات مهندسي 5-06-552-600-978
رياضيات مهندسي : سريال ها،انتگرال ها و تبديلات فوريه معادلات با متقشات جزئي توابع مختلط 3-04-6226-964
راهنما و مرجع كامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي ( كتاب عام ) 3-01-5749-964
رياضيات مهندسي پيشرفته 7-413-454-964
رياضيات عمومي 7-14-6458-978
رياضيات گسسته و تركيباتي 8-256-318-964
راهنماي حل مسائل معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها 8-47-6576-964
معادلات ديفرنسيل همراه با پاسخ تمرينات 7-2-90440-964
رهيافت حل مسئله در معادلات ديفرانسيل 0-85-5801-964
تشريح كامل معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها نوشته اصغر كرايه چيان 2-65-7781-964
معادلات ديفرانسيل و كاربرد آنها 6-13-6335-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي جديد 8-05-6215-964