عنوان کتاب
شابک
خود آموز مدل سازي 3D و نقشه كشي با Inventor 10 2-677-354-964
ديناميك سيالات محاسباتي به كمك نرم افزار FLUENT 5-29-7089-964
تمرينهاي كاربردي Auto CAD 8-05-5060-600-978
تست هاي طبقه بندي ترسيم فني ( عمومي ) 3-22-8882-964-978
دزديدن شبكه : تجربيات كامل شخصي كه خودش ماهرترين هكرها را دستگير مي كند 2-57-5544-964
آموزش رجيستري : 650 دستور حفاظتي ويندوز 8-187-410-964-978
cisco تا پياده سازي شبكه هاي مبتني بر Network + 07-90015-600-978
آموزش گام گام فلش MX 5-50-5544-964
خودآموز PHP 5 4-56-7488-964
شبكه هاي كامپيوتري 2-84-5801-964
آموزش پيشرفته طراحي،ساخت و توليد در Unigraphics 8-826-364-964-978
طراحي و ساخت قالب ، قيود و فرامين 7-93-7089-964
اصول ، طراحي و كاربردهاي نيوماتيك 2-08-7089-964
مقدمه اي بر نرم افزار المان محدود ABAQUS 9-16-7493-964
اصول مدلسازي هندسي در طراحي به كمك كامپيوتر 9-4-8625-964
آموزش پيشرفته طراحي و تحليل در Mechanical desktop 6-862-364-964-978
ايمني و بهداشت حرفه اي 7-2-95086-964
راهنماي ريخته گري 3-97-6232-964
آموزش گام به گام مدل سازي در نرم افزار CATIA 1-376-354-964-978
راهنماي كاربردي CATIA V5 در مهندسي مكانيك 6-770-364-964
طراحي اجزاء ماشين 8-53-8588-964-978
فرآيندهاي توليد : ويژه دانشجويان پيام نور،به سفارش دانشكده فني و مهندسي دانشگاه پيام نور 5-985-354-964-978
جداول و استانداردهاي طراحي و ماشين سازي 4-20-2917-964-978
راهنماي و مرجع كامل حل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال 1-02-5749-964
مرجع كامل جداول استاندارد ماشين سازي و طراحي 4-20-2748-964-978
طراحي ماشينهاي ابزار : دستگاههاي تراش با فرز،پرس و . . . 8-8-91682-964
تكنيك هاي مدلسازي،تحليل و طراحي كامپيوتري سازه : در قالب پروژه هاي كاربردي با استفاده از برنامه هاي SAP2000-ETABS-SAFE 7-0-94223-964
ماشين هاي افزار 1-092-454-964
گام به گام طراحي و ساخت قالبهاي برش 9-92-789-964
آزماشينهاي بتن و تفسير نتايج شيتهاي آزمايشگاهي به همراه طرح اختلاط بتن 2-049-547-964-978
ماشينهاي افزار 8-88-8888-964
تئوري و عملي قالبهاي تزريق پلاستيك 7-4-91862-964
طراحي سازه هاي فولادي 1-5-96790-964-978 / 7-07-2591-964-978
فرآيندهاي قالبگيري پلاستيك 3-847-364-964-978
گام به گام طراحي و ساخت قالبهاي تزريق پلاستيك 1-3-90906-600-978
راهنماي كاربردي solid works 2007 7-782-364-964-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 2-8040-01-964-978
مرجع كامل ميكروكنترلر PIC سخت افزار و . . . 6-00-8771-964
روشهاي ماشينكاري مدرن 4-10-7089-964
جداول و استانداردهاي فولاد 1-7-91862-964
حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 7-20-5973-964-978
متمم حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 4-32-2541-964-978
تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 8-64-2748-964-978
تشريح مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي 0-57-2784-964-978
روشهاي محسبات عددي براي رياضيات، علوم و مهندسي 8-73-6335-964
احتمال ، متغيرهاي تصادفي و فرآيندهاي اتفاقي 1-12-5599-964
آموزش نرم افزار Solid Works 2009 3-15-5266-600-978
حساب ديفرانسيل و انتگرال 4-115-454-964
راهنماي و حل كامل مسائل حساب ديفرانسيل و انتگرال و هندسه تحليلي لوئيس ليتهلد 8-40-8124-964-978
اجزاي ساختمان و كارگاه 4-18-8972-964