عنوان کتاب
شابک
مقدمه اي بر تئوري آنتنها 8-88-8888-964
متره,برآورد و آناليز بها، 8-88-8888-964
تحليل و طراحي آنتن 8-88-8888-964
مقدمه اي بر سيستمهاي رادار 8-88-8888-964
اصول و تعميرات تلوزيون سياه وسفيد 5-45-3543-964
سازه هاي بتن مسلح 8-88-8888-964
مكانيك سيالات 8-88-8888-964
دستگاههاي اندازه گيري 1-03-3599-964
نظريه پيوستگي 8-88-8888-964
مقدمه اي بر تحليل سريهاي زماني 8-88-8888-964
آشناي با توپولوژي و آناليز نوين 8-88-8888-964
اعداد مختلط 8-88-8888-964
جبر خطي 8-88-8888-964
مرجع كامل تكنولوژي جوشكاري ، درس و تمرين 4-69-7089-964
روشهاي عددي بيسيك 8-88-8888-964
اصول و مباني تكنيك پالس 6-02-6264-964
تجزيه و تحليل سرمايهاي زماني 8-88-8888-964
بهينه سازي(تئوري وكاربرد) 8-88-8888-964
آشناي با تحقيق در عمليات : برنامه ريزي خطي ، پويا و با اعداد صحيح 7-0318-01-964
بهينه سازي رياضي 8-88-8888-964
جبر خطي _ به انضمام راهنماي در حل مسائل 8-88-8888-964
تحقيق در عمليات : برنامه ريزي خطي 4-01-6300-964
استاتيك و مقاومت مصالح (ايستايي) - كارداني به كارشناسي 5-2-90819-964
مقررات ملي ساختماني ايران - مبحث 9 : طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه 8-88-8888-964
متره و هزينه يابي ساختمان 8-88-8888-964
آناليز عددي 8-88-8888-964
برنامه ريزي خطي روشهاي كاربردي 8-88-8888-964
خودآموز طراحي مكانيكي با Solid works 6-9-93432-964
مرجع كامل مدلسازي ، مونتاژ و نقشه كشي با solid works 2007 3-14-2671-964-978
راهنماي كاربردي MATLAB 7.6 6-767-364-964
تعمير و ارتقاي كامپيوترهاي شخصي براي نابغه ها 1-0-90561-600-978
مباني و مفاهيم در معماري معاصر غرب 6-68-5799-964
نظريه زبانها و ماشينها 7-08-6912-964
تشريح مسائل نظريه ها زبان ها و ماشين ها 2-02-2799-964-978
مهندسي متالوژي فيزيكي 3-40-660-964
جداول اشتال 1-6-96314-964
دوره تاسيسات - گرمايش 8-53-7089-964
دوره تاسيسات مكانيكي - بهداشتي 8-52-7089-964
دوره تاسيسات - تهويه 6-54-7089-964
اصول علم مواد ( ساختار ، خواص و مهندسي مواد 3-45-8476-964-978
ارگونومي در CATIA 1-99-8795-964
آموزش برنامه نويسي و اپراتوري فرز CNC ( G -CODE( 3-36-85987-964
آموزش ارتعاشات و ديناميك ماشين به كمك نرم افزار ANSYS 8-18-5060-600-978
فرهنگ تصويري تشريحي مهندسي مكانيك 3-33-7089-964
جيگ و فيكسچر كاربردي 9- 02- 2748- 964
روش هاي پيشرفته براده برداري و ابزارهاي نوين 8-56-8598-964
خود آموز مدل سازي 3D و نقشه كشي با Inventor 10 2-677-354-964
ديناميك سيالات محاسباتي به كمك نرم افزار FLUENT 5-29-7089-964
تمرينهاي كاربردي Auto CAD 8-05-5060-600-978
تست هاي طبقه بندي ترسيم فني ( عمومي ) 3-22-8882-964-978