عنوان کتاب
شابک
سازه هاي فلزي و بتني-كارداني به كارشناسي 978-964-2838-07-3
LONGMAN preparation course for the TOFEL test iBT- Listening 964-8888-88-8
Cambridge practice tests for IELTS 964-8888-88-8
زبان و ادبيات فارسي-ويژه دانشجويان كارداني و داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي 978-600-5000-38-2
درس و تست تاليفي رياضي پايه: آزمون دوره كارشناسي ناپيوسته كليه رشته ها 978-600-40-5
اصول و مفاهيم سيستم عامل-ويژه دانشجويان كارداني و داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي 978-964-7772-72-3
آمار و احتمال كارداني-ويژه دانشجويان كارداني و داوطلبان آزمون كارداني به كارشناسي 978-964-7772-41-9
LONGMAN preparation course for the TOFEL test iBT- speaking 964-8888-88-8
LONGMAN preparation course for the TOFEL test iBT- writing 964-8888-88-8
LONGMAN preparation course for the TOFEL test iBT- Reading 964-8888-88-8
NEW Insight in to IELTS students book with answers 964-8888-88-8
IELTS preparation and practice:Listening and speaking 964-8888-88-8
IELTS preparation and practice:Reading and writing Academic module 964-8888-88-8
IELTS preparation and practice:Reading and writing Academic module 964-8888-88-8
IELTS practice tests: plus2 964-8888-88-8
IELTS practice tests: plus 964-8888-88-8
Barron,s IELTS (International English language testing system 964-8888-88-8
Barron,s how to prepare for the TOEFEL iBT :test of english as a bused test 964-8888-88-8
ماشين هاي كنترل عددي كامپيوتري (CNC) 4-867-354-964-978
طراحي اجزاء ماشين 4-61-6374-964-978
تحليل مهندسي مدار 2-43-8996-964-978
تشريح كامل مسائل طراحي اجزاء ماشين شيگلي 3-3-98623-964
مقررات ملي ساختمان ايران : مبحث ششم - بارهاي وارد بر ساختمان 0-758856-964-978
تافل رهنما 0-342-367-964-978
Cambridge Grammar for IELTS with Answers 8-60462-521-978
Cambridge Vocabulary for IELTS with Answers 0-70975-521-0-978
راهنماي كامل English for Computer Science بانضمام واژه نامه 7-96-6515-964
101 American English Proverbs 8-88-8888-964
Comprehensive Exercises for Cloze Test 6-63-6576-964-978
David Copperfiield by Charles Dickens 8-88-8888-964
Gone with the Wind part 1 by Margret Mitchell : level 4 8-88-8888-964
The Gift of the Magi and other Stories by O.Henry : Level 1 8-88-8888-964
Doctor zhivago by boris pasternak : level 5 8-88-8888-964
Stealing the Hills 8-88-8888-964
English for the Students of Sciences 1-006-459-964-978
Technical English for the Students of Electrical Engineering 0-9-94887-964-978
English Vocabulary in use per-intermediate and intermediate 8-88-8888-964
Essential grammer in use : a self - study reference and practice book 2-67580-521-978
فرهنگ زبانشناسي و علوم رفتاري وابسته : انگليسي به فارسي 4-8-92379-964
504 Absolutely Essential Words 8-2815-07641-978
504 واژه كاملا ضروري - متن كامل به همراه ترجمه فارسي 0-33-746-964-978
English for the Student of Civil Engineering 2-096-459-964-978
English for the Student of Information Technology 2-276-530-964-978
Reading Through Reading : General English for University Students 7-014-459-964
English for the Student of Architecture 9-969-459-964-978
The Dictinary of Urbanism 8-88-8888-964
English for the Student of Electrical Engineering / Electronics 2-304-530-9640-978
English for the Student of Power , Electronics , Control & Communications 6-961-459-964
English for students of Mechanical Engineering : Design of Solids 5-614-459-964
English for the students of Engineering 8-005-459-964