عنوان کتاب
شابک
تشريح كامل مسائل الكترومغناطيس(چنگ) 978-964-547-065-2
مباحث پيشرفته طراحي، ساخت و توليد Pro ENGINEER WILDFIRE 978-964-210-016-3
مرجع كامل مدلسازي در نرم افزار Pro Engineer 964-5777-66-6
طرح اختلاط بتن 964-6374-441
ديتل هاي ساختماني و روشهاي اجراي آن 964-94596-0-8
استاتيك كاربردي براي دانشجويان رشته هاي معماري و مهندسي عمران 978-964-03-5441-4
مهندسي تاسيسات مكانيكي ساختمان 978-964-6663-25-7
معماري ايستگاه و پايانه 978-964-8558-26-5
محاسبات تاسيسات ساختماني : شامل حرارت مركزي، تهويه مطبوع، آبرساني 964-5529-00-8
كتاب آموزشي Protel DXP 978-964-327-079-7
كتاب آموزشي Protel 99 964-6664-28-8
شبكه هاي عصبي 964-454-468-4
شبكه هاي عصبي 978-964-386-175-9
شبكه هاي عصبي 978-964-386-175-9
تكنولوژي ساختمان 964-6745-25-3
تكنولوژي ساختمان 964-6745-25-3
مباني متره و برآورد 978-600-5429-07-7
مسائل مباني مهندسي زلزله و بارگذاري لرزه اي 978-600-5203-91-2
ديناميك خاك 978-600-160-007-4
دانش كاربردي طراحي و ساخت 978-964-6294-79-0
تعمير و نگهداري و كنترل دستگاه تراش و فرز 978-600-120-004-5
زيبايي شناسي در معماري 978-964-8242-92-8
طراحي و كنترل مخلوط هاي بتن 9 - 22 - 6745 - 964
مباني اجراي سازه هاي فولادي 4 - 3 - 93969 - 964 - 978
مقاومت مصالح (3) 4 - 30 - 8950 - 964 - 978
زمين شناسي مهندسي (ويژه دانشجويان عمران) 1 - 89 - 6710 - 964
مفاهيم پايه در معماري مرجع كانسپت 978-600-91453-4-8
مروري بر تحليل سازه هاي (1) - طاحوني 978-964-8737-00-4
خانه 978-600-5759-15-0
خانه 978-600-5759-15-0
رياضيات عمومي دو ويژه دانشجويان 978-964-2705-96-9
رياضيات عمومي يك ويژه دانشجويان 978-964-2805-62-4
زمين شناسي براي مهندسين 978-964-03-3926-8
شاهكارهاي معماري مسكوني جهان در قرن بيستم: پلان،نما،مقطع 978-964-2825-11-0
طراحي معماري با استفاده از ماكت سازي: راهنماي كارگاهي در ساخت و استفاده از ماكت هاي معماري 978-964-205-017-8
استانداردهاي جامع معماري داخلي و طراحي فضا 978-964-314-135-6
آفرينش فرم 978-600-5759-10-5
تحليل و طراحي پي 978-964-6745-05-6
حساب ديفرانسيل و انتگرال با هندسه تحليلي (كتاب عام) 978-964-311-807-5
مدارهاي منطقي- كارشناسي ارشد 978-964-2838-73-8
آموزش پيشرفته ساخت و توليد در Powermill 8 به همراه آموزش طراحي مكانيكي در power shape 978-964-364-891-6
مجموعه سوالات كنكورهاي 78-89 رشته مهندسي مكانيك- ارشد 978-964-187-142-2
انديشه اسلامي 1 964-531-059-8
تفسير موضوعي قرآن كريم 978-964-8523-96-6
معارف اسلامي 2-1 964-530-051-7
انقلاب اسلامي ايران 978-964-8523-86-7
تاريخ تحليلي اسلام - از بعثت تا غيبت 978-964-530-176-5
تاريخ امامت 964-531-004-0
اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 978-964-531-097-2
انسان در اسلام 978-964-8523-90-4