مقدمه اي بر مكانيك محيط هاي پيوسته با كاربردهايش


شابک: 978-964-03-6198-6
تاريخ ثبت: 2017/10/11
ناشر:دانشگاه تهران
نويسنده: